DEVRİDAİM (TDK)

Tam ve sürekli dönüş veya dolaşım.

Devridaim kelimesi baş harfi D son harfi M olan bir kelime. Başında D sonunda M olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M . Başı D sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

DOLAŞIM Nedir?


1 . Dolaşma işi.
2 . ekonomi Para ve para yerine geçen bono, senet vb.nin geçerli olması, sürümde bulunması, sirkülasyon.
3 . ekonomi Mal veya paranın elden ele dolaşması, dolanım, para dolaşımı, sirkülasyon.
4 . anatomi Kan dolaşımı.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A D D E M R V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Devridaim,

7 Harfli Kelimeler

Dairevi, İvdirme,

6 Harfli Kelimeler

Demiri, Devrim, Midevi, Varide,

5 Harfli Kelimeler

Daire, Demir, Devam, Devim, Devir, Didar, Didim, Dirim, Edvar, Evrim, İdadi, İdame, İdare, İdari, İddia, İrade, İradi, İvedi, Madde, Maddi, Mader, Medar, Radde, Vedia, Verdi, Verim,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Amir, Daim, Dair, Deri, Deva, Dide, Dimi, Diri, Dram, Edim, Emir, Erim, İade, İare, İdam, İdea, İmar, İmdi, İvme, Mavi, Mera, Meri, Mide, Midi, Mira, Rami, Remi, Reva, Vade, Vadi, Veda, Veri, Vida, Vira,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ari, Dam, Dar, Dav, Dem, Dev, Eda, Edi, İde, İma, İri, Mai, Mir, Ram, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, Ar, Av, De, Em, Er, Ev, İm, Me, Mi, Ra, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.