DEVRİALEM (TDK)

Dünyayı dolaşma: "Dört, beş ay sürecek bir devriâlem seyahatine çıkıyorduk."- S. F. Abasıyanık.

Devrialem kelimesi baş harfi D son harfi M olan bir kelime. Başında D sonunda M olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M . Başı D sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

SEYAHAT Nedir?

Gezi, yolculuk.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜRECE Nedir?

süre içinde.

A D E E L M R V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Devrialem,

8 Harfli Kelimeler

Devrilme,

7 Harfli Kelimeler

Delirme, Derilme, Devirme, Dilaver, Erdemli, Evrilme, Veremli, Verilme,

6 Harfli Kelimeler

Alivre, Demevi, Dereli, Derlem, Develi, Devrim, Dileme, Direme, Edilme, Elveda, Evirme, Laedri, Mevali, Vadeli, Valide, Varide,

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Amele, Daire, Delme, Demir, Demli, Derme, Devam, Devim, Devir, Devre, Dilme, Dival, Edvar, Email, Emare, Emval, Erdem, Erime, Evrim, İdame, İdare, İdeal, İlave, İmale, İrade, Lider, Livar, Mader, Maile, Medar, Mevla, Remel, Remil, Rimel, Varil, Vedia, Verdi, Verem, Verim,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adil, Adli, Aile, Alem, Alev, Alim, Amel, Amil, Amir, Daim, Dair, Deli, Deme, Dere, Deri, Deva, Deve, Dram, Eder, Edim, Elde, Elem, Elim, Elma, Emel, Emir, Eril, Erim, Erme, Evla, Evli, Evre, İade, İare, İdam, İdea, İlam, İlme, İmal,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ali, Ari, Dal, Dam, Dar, Dav, Dem, Dev, Dil, Eda, Ede, Edi, Ela, İde, İla, İle, İma, Lam, Lav, Lim, Lir, Mai, Mal, Mil, Mir, Ram, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, Ar, Av, De, El, Em, Er, Ev, İl, İm, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.