DEVREN (TDK)

Devir (II) yoluyla, devrederek: "Devren satılık bakkal dükkânı."- .

Devren kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi N . Başı D sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKKAL Nedir?


1 . Yiyecek, içecek vb. maddeleri perakende olarak satan kimse: "Arkadaşlarımızdan Ethem de gitti, babası gibi bakkal oldu."- M. Ş. Esendal.
2 . Bu maddelerin satıldığı dükkân.

DEVİR Nedir?


1 - Dönme, dönüş, dönü.
2 - Dolaşma, °tur.
3 - Aktarılma.
4 - Bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
5 - Bir görevin, bir kimseden bir başkasına geçmesi.
6 - Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
7 - Bir devinim, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka devinimlerden oluştuğunda devinimlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, °periyot.

DEVRE Nedir?


1 . Dönem: "Bu kadar uzun bir bekleyiş devresi, tatsız ara veriş yeter."- A. Gündüz.
2 . fizik Çevrim.

SATILIK Nedir?

Satışa çıkarılmış olan: "Satılık ev."- .

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

D E E N R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Devren,

5 Harfli Kelimeler

Devre, Ender, Erden, Evren, Rende,

4 Harfli Kelimeler

Dere, Deve, Dren, Eder, Eren, Evre, Nere, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Dev, Ede, Nev,

2 Harfli Kelimeler

De, En, Er, Ev, Ne, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.