DEVLETHANE (TDK)

Kendisine saygı gösterilen bir kimseyle konuşulurken nezaket gereği olarak "eviniz" anlamında kullanılan bir söz: "Devlethane ne tarafta?"- .

Devlethane kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi H , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi E . Başı D sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

GÖSTERİLEN Nedir?

Göstergenin kavram yönü, gösterenle birleşerek göstergeyi oluşturan içerik.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞU Nedir?

Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, kolokyum.

NEZAKET Nedir?


1 - Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, °naziklik.
2 - (Bir iş ya da durum için) Önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

A D E E E H L N T V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Devlethane,

8 Harfli Kelimeler

Vehleten,

7 Harfli Kelimeler

Dehalet, Veladet,

6 Harfli Kelimeler

Dantel, Denaet, Devlet, Edevat, Elveda, Halvet, Levent, Nevale, Vahdet,

5 Harfli Kelimeler

Anele, Avdet, Avene, Davet, Delta, Denet, Ehven, Elden, Elvan, Entel, Etene, Evlat, Halen, Halet, Hande, Helen, Helva, Laden, Lanet, Levha, Telve, Tenha, Velet,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Alet, Alev, Ateh, Atel, Dane, Deha, Deva, Deve, Edat, Edna, Elan, Elde, Enva, Eten, Evet, Evla, Hale, Halt, Hane, Hela, Hele, Leva, Nale, Neva, Tane, Tela, Vade, Vale, Veda, Vena,

3 Harfli Kelimeler

Alt, Ant, Ate, Dah, Dal, Dav, Deh, Dev, Eda, Ede, Ela, Had, Hal, Han, Hat, Hav, Lan, Lav, Leh, Nal, Net, Nev, Tal, Tan, Tav, Tel, Ten, Vah, Van, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Al, An, At, Av, De, Eh, El, En, Et, Ev, Ha, He, La, Le, Ne, Ta, Te, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.