DEVİNGENLİK (TDK)

Devingen olma durumu veya hareketlilik.

Devingenlik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEVİNGEN Nedir?

Hareketli.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

HAREKETLİ Nedir?


1 . Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize.
2 . Canlı, kıpırdak: "Hareketli bir çocuk."- . "Bu perdenin hareketli sahneleri hep akşamları oynandığı için..."- H. E. Adıvar.

HAREKETLİLİK Nedir?

Hareketli olma durumu, devingenlik.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

D E E G K L N N V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Devingenlik,

8 Harfli Kelimeler

Dengelik, Devingen, Enginlik, Gevenlik,

7 Harfli Kelimeler

Dengeli, Develik, Devinek, Dikenli, Edilgen, Edilgin, Eldiven, Elinden, Gedikli, Nedenli, Ninelik,

6 Harfli Kelimeler

Develi, Dikgen, Dikine, Dingil, Dingin, Divlek, Edilgi, Evinli, Geleni, Genlik, Gineli, İlinek, Kengel, Lignin, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Denek, Denge, Denli, Dikel, Diken, Dilek, Dinek, Dinen, Dingi, Dinli, Divik, Ekili, Elden, Elgin, Engel, Engin, Evgin, Evlek, Evlik, Gedik, Gelen, Gelin, Genel, Geven, İlkin, İngin, İvedi, Kendi, Kevel, Keven, Kinin, Kinli, Liken, Linin, Neden, Nikel, Vekil,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deni, Denk, Deve, Dine, Dini, Dink, Edik, Ekin, Ekli, Elde, Elek, Elik, Enek, Enik, Enli, Evin, Evli, Gele, Gene, Gidi, Gine, İdil, İken, İlgi, İlik, İlke, İndi, İnek, İnik, İvgi, Kedi, Kele, Kene, Kile, Kivi, Leke, Link, Nene,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dev, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Ege, Eke, Elk, Gen, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kil, Kin, Lig, Nev,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, Ev, Ge, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.