DEVİNDİRİCİ (TDK)

Devindirme özelliği olan (kimse veya şey).

Devindirici kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

C D D E N R V İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Devindirici,

7 Harfli Kelimeler

İvrindi,

6 Harfli Kelimeler

Cidden, Derici, Dineri, Dirice, Verici,

5 Harfli Kelimeler

Cevir, Ciddi, Derin, Devir, Dince, Dinci, Diren, İncir, İrice, İvedi, Nevir, Verdi,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cide, Deni, Deri, Dide, Dine, Dini, Diri, Dren, Ecir, Enir, Erin, Evci, Evin, İnce, İnci, İndi, İrin, Neci, Nice, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Dev, Din, Edi, İde, İni, İri, Nev,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, En, Er, Ev, İn, Ne, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.