DEVİMSELCİLİK (TDK)

Beliren ve gelişen şeylerin kendiliklerinden etkin olduklarını, gelişmelerini sağlayan gücün dışarıdan gelmeyip kendileriyle özdeş bulunduğunu ileri süren öğreti, gürecilik, dinamizm, mekanikçilik karşıtı.

Devimselcilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

DIŞARI Nedir?


1 . Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı: "Dışarıda yağmur yağıyor."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kişinin konutundan ayrı olan yer: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı."- A. İlhan.
3 . Yurt dışı: "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik."- B. Felek.
4 . zarf Dışa, dış çevreye: "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı."- A. İlhan.

DİNAMİZM Nedir?


1 . Davranışları canlı ve hareketli olan canlının özelliği: "İlerleme yolunda yeni ve diri hareketleri zorlayan yığınların dinamizmidir."- S. Birsel.
2 . felsefe Devimselcilik.

ETKİN Nedir?


1 . Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik.
2 . felsefe Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3 . kimya Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GÜCÜN Nedir?


1 . Dara dar.
2 . Güçlükle, ancak, zorla.

GÜRE Nedir?


1 . Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek.
2 . Bir yaşından üç yaşına kadar olan tay.
3 . sıfat, mecaz Kuvvetli, dinç.
4 . sıfat, mecaz Çekingen, korkak, ürkek.

GÜRECİLİK Nedir?

Devimselcilik.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KENDİLİK Nedir?

Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey.

MEKANİKÇİLİK Nedir?


1 . Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm, devimselcilik karşıtı.
2 . Canlı varlıkları, organik olayları, mekanik yasalara göre açıklayan öğreti, mekanizm.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

ÖZDEŞ Nedir?


1 . Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı.
2 . felsefe Bir ve aynı olan, bir ve aynı anlama gelen.
3 . matematik Kendinde özdeşlik bulunan, identik.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

C D E E K L L M S V İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Devimselcilik,

12 Harfli Kelimeler

Edimselcilik,

11 Harfli Kelimeler

Devimsellik,

10 Harfli Kelimeler

İvedilikle, Sevimlilik,

9 Harfli Kelimeler

Delicilik, Devecilik, Sevicilik, Sivilceli,

8 Harfli Kelimeler

Devimsel, Dikimevi, Dilcilik, Emicilik, Evcillik, İkilemli, İlikleme, İsevilik, İvedilik, Kesimevi, Selimlik, Sevilmek, Sivillik,

7 Harfli Kelimeler

Cilveli, Civelek, Delikli, Delilik, Develik, Devimli, Dikelme, Dikilme, Dilemek, Edilmek, Edimsel, Eklemli, Eklesil, Eksilme, Evcilik, Evlilik, İkileme, İlkelce, İlkesel, İlmikli, İsimlik, İskemle, İslemek, İvedili, Kelleci, Kesilme, Kesimci, Kevelci, Kilimci, Kilisli, Killeme, Mesleki, Midilli, Sevilme, Sevimli, Sicilli, Sidikli, Silecek, Sililik, Silmece,

6 Harfli Kelimeler

Cemevi, Cemile, Delice, Delici, Delmek, Demevi, Demlik, Deveci, Develi, Dikici, Dikili, Dilcik, Dileme, Dillek, Dilmek, Dilsel, Divlek, Edilme, Edimli, Ekilme, Eldeci, Eldeli, Elemli, Emekli, Eskice, Eskici, Eskime, Evdeci, İkilem, İlikli, İliksi, İlkeci, İsilik, İsimli, İskele, İsleme, Keleci, Kelime, Keseli, Kesici,

5 Harfli Kelimeler

Cedel, Celil, Celse, Cemil, Cesim, Cilve, Cisim, Delik, Delil, Delme, Demek, Demli, Devce, Devim, Dicle, Dikel, Dikim, Dikme, Dikse, Dilci, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dilsi, Divik, Ekici, Ekili, Eklem, Elcik, Ellik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Evcek,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cemi, Cide, Deli, Delk, Deme, Deve, Dimi, Disk, Ecel, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elci, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Esik, Esim, Eski, Esme, Evce, Evci, Evli, İdil, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Dek, Dem, Dev, Dik, Dil, Ece, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Lim, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, Em, Es, Ev, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.