DEVİMÖLÇER (TDK)

Kasların kasılmasından edinilen duyumların ölçülmesine yarayan araç.

Devimölçer kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi Ö , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı D sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

DUYUM Nedir?


1 . Duyu.
2 . Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber, istihbarat: "Bu haberi duyumlarınıza dayanarak mı söylüyorsunuz?"- .
3 . fizyoloji Kişinin duyular yoluyla elde ettiği izlenim, ihsas.

KASIL Nedir?

Kasla ilgili olan, °adali.

KASILMA Nedir?

Kasılmak işi, büzülme, takallüs.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜLME Nedir?

Ölçülmek işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

D E E L M R V Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İvmeölçer,

8 Harfli Kelimeler

Çeldirme, Çevrilme, Devrilme,

7 Harfli Kelimeler

Çevirme, Delirme, Derilme, Devirme, Erdemli, Evrilme, İçmeler, Ödemeli, Ölçerme, Veremli, Verilme,

6 Harfli Kelimeler

Çevrim, Çileme, Demevi, Dereli, Derlem, Develi, Devrim, Dileme, Direme, Edilme, Evirme, İçerme, Ödemli, Ödevli, Ömerli,

5 Harfli Kelimeler

Çelim, Çelme, Çevre, Çevri, Delme, Demeç, Demir, Demli, Derme, Devim, Devir, Devre, Dilme, Döveç, Dövme, Elçim, Erdem, Erime, Evrim, İçlem, İmleç, Lider, Meriç, Miçel, Ödeme, Ölçer, Ölçme, Reçel, Remel, Remil, Rimel, Verdi, Verem, Verim, Verme,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çile, Deli, Deme, Derç, Dere, Deri, Deve, Dreç, Eder, Edim, Elçi, Elde, Elem, Elim, Emeç, Emel, Emir, Eril, Erim, Erme, Eviç, Evli, Evre, İçel, İçme, İçre, İlçe, İlme, İvme, Leçe, Lime, Meri, Mide, Ödem, Ödev, Ölme, Örme, Öveç, Övme,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çir, Çöl, Dem, Dev, Dil, Döl, Ede, Edi, Evç, İde, İle, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, El, Em, Er, Ev, İç, İl, İm, Le, Me, Mi, Öç, Öd, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.