DEVEGİLLER (TDK)

Gevişgetirenlerin üst kesici dişleri, boynuzları ve kırkbayırı bulunan hayvanlar familyası.

Devegiller kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi G , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı D sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYNUZ Nedir?


1 . Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı.
2 . sıfat Bu organdan yapılmış: "Boynuz tarak."- .
3 . Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GEVİŞ Nedir?

Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi.

GEVİŞGETİRENLER Nedir?

Çiftparmaklı hayvanların, sindirim aygıtları geviş getirmeye uygun olan alttakımı.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KESİCİ Nedir?


1 . Kesme işini yapan kimse: "Yol kesici."- .
2 . Kasaplık hayvanları kesen kimse.
3 . Kesme işinde kullanılan araç.
4 . spor Futbolda savunmanın önünde görev yapan ve topu kesip dağıtan oyuncu, stoper.

KIRK Nedir?


1 - Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı, 40, XL.
2 - Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık.
3 - Pek çok.

KIRKBAYIR Nedir?

Geviş getiren hayvanların dört gözlü olan midelerinin üçüncü gözü.

D E E E G L L R V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Delege, Dereli, Develi, Eldeli, Gerdel, Gerede,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delil, Dergi, Devir, Devre, Gelir, Gider, Lider, Verdi, Vergi,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Dere, Deri, Deve, Eder, Elde, Elli, Ergi, Eril, Evli, Evre, Gele, Geri, Grev, Gril, İlle, Reel, Veli, Vere, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Dev, Dil, Ede, Edi, Ege, Erg, Gri, İde, İle, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Er, Ev, Ge, İl, Le, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.