DETERMİNİZİM (TDK)

Belirlenimcilik, gerekircilik.

Determinizim kelimesi baş harfi D son harfi M olan bir kelime. Başında D sonunda M olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi İ , onikinci harfi M . Başı D sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLENİM Nedir?


1 . Belirli duruma gelme işi.
2 . felsefe Bir kavramın anlamının, içeriğinin, yapısının veya sınırlarının tam olarak belirlenmesi işi, gerektirim, determinasyon.

BELİRLENİMCİ Nedir?

Belirlenimcilik yanlısı olan, gerekirci, determinist.

BELİRLENİMCİLİK Nedir?

Her olayın başka olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren öğreti, gerekircilik, determinizm.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GEREKİRCİ Nedir?

Belirlenimci.

GEREKİRCİLİK Nedir?

Belirlenimcilik.

D E E M M N R T Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Determinizm,

9 Harfli Kelimeler

Minimetre,

8 Harfli Kelimeler

Emdirtme, Emzirtme, Ezdirtme, İndirtme,

7 Harfli Kelimeler

Denetim, Derinti, Direnim, Direnme, Diretme, Edremit, Emdirme, Emzirme, Entimem, Erendiz, Ezdirme, İmrenme, İmrenti, İndirim, İndirme,

6 Harfli Kelimeler

Demiri, Dimmer, Dimnit, Dineri, Direme, Dizmen, Drezin, Edinim, Edinme, Edinti, Edirne, Erimez, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Ezinti, İrinti, Medeni, Minder, Nedime, Nedret, Temren, Temrin, Tender, Termin, Zimmet,

5 Harfli Kelimeler

Deizm, Demet, Demin, Demir, Denet, Denim, Deniz, Denme, Derin, Derme, Dinme, Diren, Dirim, Ditme, Dizem, Dizim, Dizin, Dizme, Ender, Enzim, Erdem, Erden, Erime, Ermin, Erzin, Etmen, Ezine, İmren, İrite, İzmir, Medet, Meret, Mermi, Metin, Metre, Mirim, Nedim, Nezir, Nimet, Remiz,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Deni, Dere, Deri, Dert, Derz, Dimi, Dine, Dini, Diri, Dize, Dizi, Dren, Eder, Edim, Emen, Emet, Emin, Emir, Emme, Emmi, Enez, Enir, Eren, Erim, Erin, Erme, Erte, Eten, Eter, Etme, Ezme, İmdi, İndi, İnme, İnti, İrin, İtme, İzin, Meme,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Din, Diz, Ede, Edi, Eti, İde, İni, İri, İti, Men, Met, Mim, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tem, Ten, Ter, Tez, Tim, Tin, Tiz, Zem, Zen, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, İz, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.