DETERJAN (TDK)

Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı.

Deterjan kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi J , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı D sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARITICI Nedir?


1 . Arıtma özelliği olan (şey).
2 . isim Deterjan.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

KREM Nedir?


1 . Tene yumuşaklık vermek veya güneş, yağmur vb. dış etkilerden korunmak için sürülen koyu kıvamlı madde.
2 . sıfat Bu kıvamda hazırlanmış olan: "Krem deterjan."- .
3 . Açık saman rengi.
4 . sıfat Bu renkte olan: "Vücutlarının yumuşaklığını gösteren açık renk, krem veya beyaz elbiseler içinde..."- A. Ş. Hisar.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

PETROL Nedir?

Yoğunluğu 0,8'den 0,95'e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yeryağı.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

TEMİZLEME Nedir?


1 . Temizlemek işi: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmemden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.
2 . Yüzeylere yapışmış leke ve kirlerin giderilmesi, çözelti veya asıltı durumuna getirilmesi olayı.

TÜRE Nedir?

Adalet.

TÜREV Nedir?


1 . Türemiş veya üretilmiş şey.
2 . dil bilgisi Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi.
3 . kimya Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde.
4 . matematik Değişken artması sıfıra giderken, fonksiyonun artmasının değişken artmasına oranının limiti.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A D E E J N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Deterjan,

6 Harfli Kelimeler

Denaet, Drenaj, Etajer, Nedret, Tender, Terane,

5 Harfli Kelimeler

Antre, Denet, Draje, Ejder, Ender, Erden, Rende, Trend,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Dane, Dart, Dere, Dert, Dren, Edat, Eder, Edna, Erat, Eren, Erte, Eten, Eter, Janr, Jant, Nere, Rant, Rate, Tane, Tere, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Art, Ate, Dar, Eda, Ede, Jen, Jet, Nar, Net, Ret, Tan, Tar, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, At, De, En, Er, Et, Je, Ne, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.