DESTELEYİCİ (TDK)

Biçilmiş ekini deste yapan işçi, desteci.

Desteleyici kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİLMİŞ Nedir?

Bütünüyle uygun, elverişli anlamına gelen "biçilmiş kaftan" deyiminde geçer.

DESTE Nedir?


1 . Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam: "Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor."- H. Taner.
2 . Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza.
3 . matematik Aynı cinsten onluk bir küme.
4 . spor Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri.

DESTECİ Nedir?

Desteleyici.

EKİN Nedir?


1 . Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum: "Yağmur vaktinde ve yeterince yağmalı; ekinlere kına, pancarlara kurt düşmemeli."- T. Buğra.
2 . Kültür, hars.

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

C D E E E L S T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Desteleyici,

8 Harfli Kelimeler

Seciyeli,

7 Harfli Kelimeler

Cildiye, Desteci, Listeci, Sedyeci,

6 Harfli Kelimeler

Delice, Delici, Eldeci, Seciye, Tediye, Tescil, Yedili,

5 Harfli Kelimeler

Cedel, Cedit, Celse, Ceset, Deist, Deste, Dicle, Dilci, Dilsi, Diyet, Etsel, İleti, İyice, Liste, Secde, Sedye, Seyit, Sicil, Sitil, Tecil, Teles, Telis, Telsi, Teyel,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cide, Cilt, Deli, Deyi, Diye, Ecel, Elci, Elde, Elit, Elti, Etil, Etli, İdil, İsli, Lice, Liet, Lise, Seci, Sele, Sili, Site, Stil, Yedi, Yeis, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Dil, Ece, Ede, Edi, Eti, İde, İle, İti, İye, İyi, Ley, Sel, Set, Sit, Tel, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, El, Es, Et, Ey, İl, İs, İt, Le, Se, Si, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.