DESTEKLEME (TDK)


1 . Desteklemek işi.
2 . ekonomi Devletçe yapılan para yardımı, sübvansiyon.

Destekleme kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı D sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DESTEKLEMEK Nedir?


1 . Destek koymak.
2 . mecaz Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek.
3 . mecaz Arka olmak, arka çıkmak.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

EKONOMİ Nedir?


1 . İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat: "Almanya akılalmaz bir çabuklukla yeniden kalkındı, ekonomisini çelikleştirdi, parasını altın yaptı."- T. Buğra.
2 . Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
3 . Tutum.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

SÜBVANSİYON Nedir?

Destekleme.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

D E E E E K L M S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Destekleme, Destelemek,

9 Harfli Kelimeler

Desteleme, Keseletme,

8 Harfli Kelimeler

Etekleme, Keseleme, Tekeseme,

7 Harfli Kelimeler

Ekletme, Eletmek, Eslemek, Tekleme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Destek, Ekleme, Elemek, Eletme, Esleme, Keleme, Kestel, Meleke, Mesele, Meslek, Seklem, Teleke, Teleks, Teleme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Demet, Deste, Eklem, Eleme, Elmek, Eseme, Eslek, Esmek, Etmek, Etsel, Kelem, Keles, Kesel, Kesme, Medet, Melek, Meles, Mesel, Sekel, Sekme, Sekte, Selek, Tekel, Tekme, Telek, Telem, Teles, Temek, Temel,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Esme, Etek, Etme, Kele, Keme, Kese, Kete, Leke, Meke, Mest, Sele, Seme, Semt, Teke,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Ede, Eke, Elk, Kel, Kem, Kes, Ket, Met, Sek, Sel, Sem, Set, Tek, Tel, Tem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Es, Et, Ke, Le, Me, Se, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.