DESTANCI (TDK)

Destan yazan veya anlatan kimse.

Destancı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı D sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DESTAN Nedir?


1 . Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope: "Manas, Şehname, İlyada, Kalevala birer destan örneğidir."- .
2 . Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri.
3 . Çağdaş Türk edebiyatında biçim ve içerik yönünden, geleneksel destanlardan ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri: "Üç Şehitler Destanı. Çanakkale Destanı."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A C D E I N S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Destancı,

6 Harfli Kelimeler

Destan,

5 Harfli Kelimeler

Ecdat, Necat, Sadet, Sancı, Saten, Satın,

4 Harfli Kelimeler

Adcı, Adet, Anıt, Cadı, Cıda, Dane, Dans, Edat, Edna, Esna, Sade, Sanı, Satı, Seda, Sena, Sent, Sten, Tane, Tanı,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Anı, Ant, Ası, Ast, Ate, Can, Cet, Cıs, Eda, Nas, Net, Sac, San, Sen, Set, Tan, Tas, Ten, Tın, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, As, At, Ce, De, En, Es, Et, Ne, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.