DESİNATÖR (TDK)


1 . Mesleği desen yapmak olan kimse.
2 . Endüstri, mimarlık vb.nde desen yapan kimse.

Desinatör kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi R . Başı D sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DESEN Nedir?


1 . Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim.
2 . Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir.
3 . Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi.
4 . Desen yapma sanatı: "O, desen öğreniyor."- .

ENDÜSTRİ Nedir?

Sanayi: "Roman, basın endüstrisinin tüketime sürdüğü bir mal niteliğindedir."- N. Cumalı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MİMARLIK Nedir?


1 . Mimar olma durumu, mimarın işi ve mesleği.
2 . Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı, mimari.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YAPMAK Nedir?


1 . Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan.
2 . (nsz) Olmasına yol açmak: "Durgun sular sıtma yapar."- .
3 . (nsz) Yol almak.
4 . Onarmak, tamir etmek: "Bozulan saatimi saatçi yaptı."- .
5 . (nsz) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay.
6 . Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus.
7 . (nsz) Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay.
8 . Düzenli bir duruma getirmek: "Yatak yapmak. Yolu yaptılar."- .
9 . (nsz) Üretmek: "Ayakkabı yapmak."- .
10 . (nsz) Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak: "Koşu yapmak. Sarsıntı yapmak."- . 1
1 . Zarara yol açmak. 1
2 . Etkili olmak. 1
3 . (nsz) Salgılamak, çıkarmak: "Tükürük bezleri tükürük yapar."- . 1
4 . (-e) Dışkı çıkarmak: "Çocuk, altına yapmış."- . 1
5 . Gerçekleştirmek: "İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç. 1
6 . Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek: "Ben adamı ne yaparım biliyor musun?"- . 1
7 . (-i, -e) Evlendirmek: "Bu kızı sana yapacağız."- . 1
8 . (yardımcı fiil) Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz. 1
9 . (yardımcı fiil) Edinmek, sahip olmak: "Servet yapmak. Altın yapmak."- .
20 . (yardımcı fiil) Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner. 2
1 . (nsz) Davranmak, hareket etmek: "İyi yapmıyorsunuz, çocuğu çok azarlıyorsunuz. Uyumuş gibi yapmak."- . 2
2 . (nsz) Olmak: "Bu kış çok soğuk yaptı."- .

A D E N R S T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Desinatör,

7 Harfli Kelimeler

Destani, Destari, Senatör, Stearin,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Dansör, Destan, Destar, Editör, Entari, Esatir, Ödenti, Önerti, Retina, Serian, Tarsin, Tedris,

5 Harfli Kelimeler

Adres, Anide, Antre, Arsin, Aside, Daire, Dasit, Deist, Derin, Dinar, Diren, Döner, Ensar, İdare, İrade, İrsen, İsnat, İster, Nadir, Nasir, Nesir, Önder, Öneri, Sadet, Saten, Satir, Sedir, Senir, Senit, Serin, Setir, Siren, Tasdi, Tasni, Tedai, Tenis, Teras, Tesir, Tesri, Tiner,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Asit, Asri, Dair, Dane, Dans, Dart, Deni, Deri, Ders, Dert, Dine, Dört, Dren, Edat, Edna, Enir, Erat, Erin, Esin, Esir, Esna, İade, İane, İare, İdea, İnat, İrat, Nesi, Nida, Nisa, Nite, Nötr, Ören, Ötre, Rant, Rast, Rate, Reis, Rest,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Dar, Din, Eda, Edi, Eti, İde, İrs, İsa, İta, Nar, Nas, Net, Örs, Öte, Ret, San, Sen, Ser, Set, Sin, Sit, Sör, Tan, Tar, Tas, Ten, Ter, Tin, Tör, Tös,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, As, At, De, En, Er, Es, Et, İn, İs, İt, Ne, Öd, Ön, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.