DERYA (TDK)


1 . Deniz.
2 . mecaz Bilgili kimse.
3 . mecaz Bir şeyin bol olduğu yer: "Kasaba baştan başa bir çamur deryası hâlini alır."- S. F. Abasıyanık.

Derya kelimesi baş harfi D son harfi A olan bir kelime. Başında D sonunda A olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A . Başı D sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞTAN Nedir?

Başından alarak, bir kez daha, yeniden: "Konuyu baştan anlatayım."- .

BİLGİLİ Nedir?


1 . Bilgi sahibi olan, malumatlı, malumattar, nalumat sahibi, haberli: "Ama, iyiler, bilgililer, yetenekliler nerede idi?"- T. Buğra.
2 . zarf Bilerek: "Her konuda rahat, bilgili konuşurdu kalemi."- Y. Z. Ortaç.

ÇAMUR Nedir?


1 . Su ile karışıp bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık: "Ayakkabılarımızın altındaki kırmızı renkli, arasından kuru otlar fırlamış çamurun ağırlığını duyar gibi oluyorum."- R. H. Karay.
2 . sıfat, mecaz Sataşkan, çevresini tedirgin eden, sulu, arsız (kimse): "Çamur oyuncu ile dürüst oyuncuyu herkes karıştırıyor."- H. Taner.
3 . halk ağzında Yapı işlerinde kullanılan çeşitli malzemeden oluşmuş harç.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DERYA Nedir?


1 . Deniz.
2 . mecaz Bilgili kimse.
3 . mecaz Bir şeyin bol olduğu yer: "Kasaba baştan başa bir çamur deryası hâlini alır."- S. F. Abasıyanık.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

A D E R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Derya,

4 Harfli Kelimeler

Daye,

3 Harfli Kelimeler

Dar, Eda, Ray, Rey, Yad, Yar, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ar, Ay, De, Er, Ey, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.