DERMAN (TDK)


1 . Güç, takat, mecal.
2 . İlaç.
3 . mecaz Çıkar yol, çare.

Derman kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N . Başı D sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇARE Nedir?


1 . Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu: "Sonra aklına daha emin bir çare gelmiş gibi ters yüzü geri döndü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Tedavi yolu, deva.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

MECAL Nedir?


1 - Güç, dinçlik, °derman, °takat.
2 - Fırsat, imkân.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TAKA Nedir?


1 . Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi: "Taka ile deniz yolculuğunun nasıl geçtiğini anlatmayacağım."- E. E. Talu.
2 . mecaz Bozuk, zor çalışan veya eski kara taşıtları için kulanılan bir söz.

TAKAT Nedir?

Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hal, derman.

A D E M N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Derman,

5 Harfli Kelimeler

Endam, Maden, Mader, Medar,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Dane, Dram, Dren, Edna, Eman, Enam, Marn, Mera, Name, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Dam, Dar, Dem, Eda, Men, Nam, Nar, Nem, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, Ar, De, Em, En, Er, Me, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.