DERLEYİCİLİK (TDK)

Derleyicinin yaptığı iş, derlemecilik.

Derleyicilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Y , yedinci harfi İ , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERLEM Nedir?


1 . Koleksiyon.
2 . Bir dilin türlü kullanım alanlarından derlenmiş örneklerinin dil bilgisi ve kuramsal dil bilimi araştırmalarında kullanılmak üzere bilgisayar tarafından okunabilecek biçimde bir araya getirilmiş kümesi.

DERLEME Nedir?


1 . Derlemek işi, tedvin.
2 . sıfat Seçilip toplanmış: "Derleme sözler."- .

DERLEYİCİ Nedir?

Derleme yapan kimse, derlemeci.

C D E E K L L R Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Derleyicilik,

10 Harfli Kelimeler

İlerleyici,

9 Harfli Kelimeler

Delicilik, Dericilik, Derleyici, Eyercilik,

8 Harfli Kelimeler

Dilcilik, Dileyici, İyilikle, Liderlik,

7 Harfli Kelimeler

Cildiye, Delikli, Delilik, Derecik, Direkli, Dirilik, Erillik, İkircil, İlerici, İleride, İlerlek, İlkelce, İyidere, Kederli, Kelleci, Kilerci, Kirdeci, Kredili, Yedekli, Yediler, Yedilik,

6 Harfli Kelimeler

Ceride, Delice, Delici, Dereli, Derici, Derili, Dikici, Dikili, Dilcik, Dillek, Dirice, Dirlik, Eldeci, Eldeli, Eliyle, Eriyik, Eyerci, Eyerli, İlikli, İlkeci, İrilik, İyelik, İyicil, İyilik, Keleci, Lekeci, Lekeli, Leylek, Likide, Yedili, Yeleli, Yerici,

5 Harfli Kelimeler

Cedel, Cedre, Celil, Delik, Delil, Derik, Dicle, Dikel, Dikey, Dilci, Dilek, Dilli, Direk, Direy, Diril, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Ellik, Ercik, Erdek, Erkli, Erlik, İkici, İkili, İleri, İlkel, İrice, İyice, Keder, Keler, Kelle, Kelli, Kerde, Kiler, Killi, Kirde, Kiril, Kirli,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cide, Deli, Delk, Dere, Deri, Derk, Deyi, Diri, Diye, Ecel, Ecir, Eder, Edik, Ekli, Elci, Elde, Elek, Elik, Elli, Erce, Erek, Erik, Eril, Erke, Eyer, İdil, İlik, İlke, İlle, Kedi, Kele, Kere, Kile, Leke, Lice, Reel, Reye, Yedi,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Dek, Dik, Dil, Ece, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, İye, İyi, Kel, Ker, Kil, Kir, Ley, Lir, Rey, Yek, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, Er, Ey, İl, Ke, Ki, Le, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.