DERİSİDİKENLİLER (TDK)

Beşli bakışımlı, denizkestaneleri, denizhıyarları, denizyıldızları, denizyılanları ve denizlalelerini içine alan deniz hayvanları dalı.

Derisidikenliler kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi E , onbirinci harfi N , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı D sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BAKIŞ Nedir?

Bakma işi: "Bakışları adamakıllı öfkeli olurdu."- S. Birsel.

BAKIŞIM Nedir?


1 . İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri.
2 . matematik Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.

BAKIŞIMLI Nedir?

Bakışımı olan, simetrili, simetrik.

BEŞLİ Nedir?


1 . Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde beş işareti bulunan kâğıt veya pul.
3 . isim, edebiyat Divan edebiyatında beş dizeli bölümlerden oluşmuş manzume, muhammes.
4 . isim, edebiyat Halk edebiyatında üçlemeli bir bende, konu ile ilgili aynı ölçüde bir çift dizenin bağlanmasıyla oluşan manzume.
5 . isim, müzik Beş ses veya beş müzik aracı için yazılan müzik eseri, kentet, kuintet.
6 . isim, müzik Beş müzisyenin çaldığı caz orkestrası.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DENİZHIYARLARI Nedir?

Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisidikenliler sınıfı, holotüritler.

DENİZLALELERİ Nedir?

Vücutları bir sapla deniz dibine bağlı ya da serbest olabilen beş ya da daha fazla kollu, toplu durumda yaşayan derisidikenlilerden bir sınıf.

DENİZYILDIZLARI Nedir?

Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

D D E E E K L L N R R S İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Edirnelilik,

10 Harfli Kelimeler

Derinlikli, Silindirik, Silindirli, Sinirlilik,

9 Harfli Kelimeler

Esenlikli, İlineksel, Keseliler,

8 Harfli Kelimeler

Denlilik, Derinlik, Diriksel, Edirneli, Endeksli, Erdenlik, Kedidili, Liderlik, Serinlik, Silindir, Sinekler,

7 Harfli Kelimeler

Dedelik, Delikli, Delilik, Derslik, Desenli, Dikenli, Dikensi, Direkli, Dirilik, Eklesil, Eksilen, Enlilik, Ereksel, Erillik, Erinlik, Erirlik, Erselik, Esenler, Esenlik, Esirlik, Eskiden, İleride, İlerlek, İlkesel, Kederli, Keneler, Kesirli, Kilisli, Kredili, Nikelli, Nikelsi, Reislik, Rendeli, Renkser, Selendi, Senelik, Serendi, Sidikli, Sililik, Sinirli,

6 Harfli Kelimeler

Dereke, Dereli, Derili, Derken, Dernek, Dikili, Dikine, Dillek, Dilsel, Dineri, Dinsel, Dirlik, Dirsek, Edirne, Ekseri, Eldeli, Endeks, Eriksi, İkindi, İlikli, İliksi, İlinek, İndeks, İrilik, İrinli, İsilik, İskele, Kendir, Keseli, Kesene, Kilise, Lekeli, Likide, Lineer, Liseli, Nerede, Nereli, Neresi, Nikris, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Denek, Denli, Derik, Derin, Desen, Dikel, Diken, Dikse, Dilek, Dilli, Dilsi, Dinek, Dinli, Direk, Diren, Diril, Ekili, Ekler, Eksen, Ekser, Eksin, Elden, Ellik, Ender, Enser, Erdek, Erden, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esnek, Esrik, İkili, İksir,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deli, Delk, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Ders, Dide, Dine, Dini, Dink, Diri, Disk, Dren, Eder, Edik, Ekin, Ekli, Eksi, Elde, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enir, Enli, Ense, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Erke, Esen, Eser, Esik, Esin,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, Kel, Ker, Kes, Kil, Kin, Kir, Lir, Sek, Sel, Sen, Ser, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, Er, Es, İl, İn, İs, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.