DERİNLİKÖLÇER (TDK)

Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre.

Derinlikölçer kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ö , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ç , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı D sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

BATİ Nedir?

Yavaş, ağır.

BATİMETRE Nedir?

Derinlikölçer.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

DERİN Nedir?


1 . Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan: "Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin karanlığa bakıyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Yüzeyden içeri inen.
3 . Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan: "Derin bir bilgin."- .
4 . Yoğun: "Bu büyük köşkü derin bir sessizlik kapladı."- M. Ş. Esendal.
5 . Uzun süren: "Bir iki derin nefesten sonra teneffüsünün ritmi düzeldi."- P. Safa.
6 . mecaz Ayrıntıya önem verilerek hazırlanan: "Üzerindeki tesirleri ölçmek için derin tetkikler yapmak lazımdır."- F. R. Atay.
7 . mecaz İçten gelen: "Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez."- R. H. Karay.
8 . mecaz Uyanılması güç, ağır (uyku).
9 . isim, mecaz Dip: "Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin / Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde."- Y. K. Beyatlı.

OKYANUS Nedir?

Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman: "Atlas Okyanusu. Hint Okyanusu."- .

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

D E E K L L N R R Ç Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Derinlikölçer,

9 Harfli Kelimeler

Renkölçer,

8 Harfli Kelimeler

Denlilik, Derinlik, Dernekçi, Dirençli, Edirneli, Erdenlik, Keçiören, Liderlik, Ödenekli, Önderlik, Reçellik, Reçineli,

7 Harfli Kelimeler

Çelikli, Çenekli, Çilekli, Delikli, Delilik, Dikenli, Dilekçe, Dinçlik, Direkçi, Direkli, Dönekçe, Elçekli, Elçilik, Enlilik, Erillik, Erinçli, Erinlik, Erirlik, İçerlek, İlençli, İleride, İlerlek, Keçiler, Kederli, Kireçli, Kredili, Leçelik, Nikelli, Ödlekçe, Ölçekli, Öndelik, Örenlik, Rendeli,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çeneli, Çileli, Çirkin, Çördek, Denkçi, Dereli, Derili, Derken, Dernek, Dikine, Dillek, Dineri, Direnç, Dirlik, Edirne, Eldeli, Elekçi, İçelli, İçerik, İçinde, İlinek, İnekçi, Keçeli, Kendir, Kölçer, Köleli, Lekeli, Likide, Lineer, Nereli, Ödenek, Ökçeli, Reçine, Renkçi, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çekel, Çeker, Çelek, Çelen, Çelik, Çenek, Çilek, Çilli, Çinli, Çökel, Çörek, Delik, Delil, Denek, Denli, Derik, Derin, Dikçe, Dikeç, Dikel, Diken, Dilek, Dilli, Dinek, Dinli, Direk, Diren, Diril, Dölek, Döneç, Dönek, Dönel, Döner, Edinç, Ekili, Ekler, Elçek, Elden, Ellik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Deli, Delk, Deni, Denk, Derç, Dere, Deri, Derk, Dinç, Dine, Dini, Dink, Diri, Dreç, Dren, Eder, Edik, Ekin, Ekli, Elçi, Elde, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Çöl, Dek, Dik, Dil, Din, Döl, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Kör, Lir, Lök, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, El, En, Er, İç, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Öç, Öd, Ön, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.