DERİŞİKLİK (TDK)

Derişik olma durumu.

Derişiklik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı D sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERİŞİK Nedir?

Derişmiş olan, mütemerkiz, mütekâsif, konsantre, seyreltik karşıtı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

D E K K L R İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Derişiklik,

8 Harfli Kelimeler

Direklik, İkileşik, Kirişlik, Şeriklik,

7 Harfli Kelimeler

Deliriş, Derişik, Dikeliş, Dikiliş, Dikişli, Direkli, Dirilik, Diriliş, Dişilik, Ekşilik, Eriklik, İrkiliş, Kirişli, Kişilik, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Dikili, Diklik, Dirlik, Dişlek, Dişlik, Ekşili, İkilik, İkişer, İlişik, İlişki, İrilik, Likide, Şiilik, Şiirli, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Derik, Deşik, Dikel, Dikiş, Dilek, Diliş, Direk, Diril, Dişil, Dişli, Ekili, Erkli, Erlik, Eşlik, İkili, İleri, İşkil, İşlek, İşlik, Kelik, Kerki, Keşik, Keşki, Kiler, Kirde, Kiril, Kiriş, Kirli, Klişe, Kredi, Lider, Lirik, Şekil, Şerik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deri, Derk, Diri, Dişi, Edik, Ekli, Ekşi, Elik, Erik, Eril, Eriş, Eşik, Eşli, İdil, İlik, İlke, İşli, Kedi, Kile, Kişi, Klik, Kreş, Şeri, Şiir, Şike, Şile, Şirk,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Diş, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kek, Kel, Ker, Keş, Kik, Kil, Kir, Leş, Lir, Şek, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Er, Eş, İl, İş, Ke, Ki, Le, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.