DERİŞİK (TDK)

Derişmiş olan, mütemerkiz, mütekâsif, konsantre, seyreltik karşıtı.

Derişik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı D sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KONSA Nedir?

Taşlık.

KONSANTRE Nedir?


1 . Yoğunlaştırılmış, yoğun.
2 . kimya Derişik.

MÜTEMERKİZ Nedir?

Derişik.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SEYRELTİK Nedir?

Seyreltilmiş olan, derişik karşıtı: "Seyreltik sülfürik asit."- .

D E K R İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Derişik,

6 Harfli Kelimeler

İkişer,

5 Harfli Kelimeler

Derik, Deşik, Dikiş, Direk, Kirde, Kiriş, Kredi, Şerik,

4 Harfli Kelimeler

Deri, Derk, Diri, Dişi, Edik, Ekşi, Erik, Eriş, Eşik, Kedi, Kişi, Kreş, Şeri, Şiir, Şike, Şirk,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Diş, Edi, Erk, İde, İki, İri, Ker, Keş, Kir, Şek, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Er, Eş, İş, Ke, Ki, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.