DEREKE (TDK)

Aşağı derece: "... ben Bayraktar Paşazade Haluk Bey'in kızı, evime pansiyoner alacak derekeye düşeyim."- A. İlhan.

Dereke kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi E . Başı D sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALACAK Nedir?


1 . Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı: "Bütün alacaklarımı topladım."- .
2 . Alınması gerekli şey: "Çarşıdan alacaklarım için bir liste yaptım."- .

AŞAĞI Nedir?


1 . Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı.
2 . Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri.
3 . sıfat Bir yere göre daha alçak yerde bulunan: "Aşağı katı, sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik."- A. Gündüz.
4 . sıfat Bayağı, adi.
5 . sıfat, mecaz Niteliği düşük, kötü: "Aşağı mal."- .
6 . sıfat, mecaz Daha küçük, daha az: "On sekiz yaşından aşağı olanlar giremez."- .
7 . sıfat, mecaz Değeri daha az.
8 . zarf Aşağıya, yere doğru: "Aşağı inmek."- .

BAYRAKTAR Nedir?

Bayrağı taşımakla görevli kimse.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DEREKE Nedir?

Aşağı derece: "... ben Bayraktar Paşazade Haluk Bey'in kızı, evime pansiyoner alacak derekeye düşeyim."- A. İlhan.

DÜŞEY Nedir?

Yer çekimi doğrultusunda olan, şakuli: "Çekül bir düşey doğrultuyu gösterir."- .

HALUK Nedir?

Temiz huylu, iyi ahlaklı.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

PANSİYONER Nedir?

Pansiyonda kalan kimse: "Pansiyoner demek evin içinde bir yabancı demek."- A. İlhan.

PAŞAZADE Nedir?


1 . Paşanın çocuğu.
2 . mecaz Rahatına düşkün, gösterişi seven kimse.

D E E E K R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Dereke,

5 Harfli Kelimeler

Erdek, Keder, Kerde,

4 Harfli Kelimeler

Dere, Derk, Eder, Erek, Erke, Kere,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Ede, Eke, Erk, Ker,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Er, Ke, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.