DERAKAP (TDK)


1 . Hemen arkasından.
2 . Çabucak.

Derakap kelimesi baş harfi D son harfi P olan bir kelime. Başında D sonunda P olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi P . Başı D sonu P olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKASINDAN Nedir?

birinin yokluğunda: "Birini arkasından övmek."- .

ÇABUCAK Nedir?


1 . Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hemencek, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim: "Yatakta çabucak doğruldu."- A. İlhan.
2 . Kolaylıkla.

HEMEN Nedir?


1 . Çabucak.
2 . Aşağı yukarı: "Hayır, yalnız ben değilim onu beğenmeyen, sevmeyen, hemen kimse beğenmiyor o şairi, sevmiyor."- N. Ataç.
3 . Yalnız, sadece.

A A D E K P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Derakap,

5 Harfli Kelimeler

Akrep, Ardak, Dekar, Depar, Kadar, Kader, Parka, Parke,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adap, Akar, Apak, Apre, Arak, Arap, Arda, Arka, Arpa, Dara, Darp, Derk, Kara, Kare, Krep, Para, Pare, Park,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Ara, Ark, Arp, Dar, Dek, Eda, Erk, Kap, Kar, Kep, Ker, Pak, Pek, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, De, Ek, Er, Ke, Pe, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.