DEPOZİTO (TDK)


1 . Güvence akçesi.
2 . Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para.

Depozito kelimesi baş harfi D son harfi O olan bir kelime. Başında D sonunda O olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi O , beşinci harfi Z , altıncı harfi İ , yedinci harfi T , sekizinci harfi O . Başı D sonu O olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKÇE Nedir?


1 . Küçük gümüş para.
2 . Her tür madenî para, akça.

ALICI Nedir?


1 . Kendisine bir şey gönderilen (kimse).
2 . Satın almak isteyen (kimse), müşteri.
3 . isim, fizik Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: "Radyo alıcısı."- .
4 . isim, fizik Almaç.
5 . isim, sinema, TV (***) Kamera.
6 . isim, halk ağzında Azrail.

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

GÜVENCE Nedir?


1 . Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti.
2 . Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey.
3 . mecaz Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

D E O O P T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Depozito,

7 Harfli Kelimeler

Depozit,

6 Harfli Kelimeler

Epizot, İzotop,

5 Harfli Kelimeler

Tedip,

4 Harfli Kelimeler

Depo, Dize, Edip, Pide, Tepi, Tipo,

3 Harfli Kelimeler

Dip, Diz, Doz, Edi, Eti, İde, Pot, Poz, Tez, Tip, Tiz, Top, Toz,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Et, İp, İt, İz, Od, Ot, Pe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.