DEPOR (TDK)

Döviz piyasasında vadeli fiyat peşin fiyattan düşük olduğunda, bu iki fiyat arasındaki fark.

Depor kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi O , beşinci harfi R . Başı D sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖVİZ Nedir?


1 . Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. her türlü ödeme aracı.
2 . ekonomi Yabancı ülke parası.
3 . Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton.

DÜŞÜK Nedir?


1 . Yaşayabilecek duruma gelmeden doğan yavru, ceninisakıt, sakıt.
2 . sıfat Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış: "Düşük mide. Düşük omuz."- .
3 . sıfat Az: "Düşük faiz. Düşük fiyat."- .
4 . sıfat İktidardan düşmüş veya düşürülmüş.
5 . sıfat Dil bilgisi kurallarına uymayan: "Düşük cümle."- .
6 . sıfat, mecaz Eski değer ve onurunu yitirmiş olan: "Dolmuşa bindiğine göre orta hâlli belki de daha düşük olacak."- R. H. Karay.

FİYAT Nedir?


1 - Alım ya da satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, °paha.
2 - Bir mal ya da hizmet için uygun görülen parasal karşılık.
3 - Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

PEŞİN Nedir?


1 . Bir alışverişte, alışveriş yapıldığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı.
2 . Çalışmadan verilen (ücret, aylık): "O peşin parayla çalışıyor."- .
3 . isim, ekonomi Toptancıdan bir malı çok miktarda veresiye aldıktan sonra piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satma, spot.
4 . zarf Daha önce, önceden: "Sana peşin haber vereyim ki onlar kızlarının başkası ile âşıktaşlık yapmasını istemezler."- O. C. Kaygılı.

PİYASA Nedir?


1 . Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar: "Şimdi de pazar, piyasa yerlerinde, mahalle dolaylarında tanır, sayarlar."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme: "Kahvenin önünden dört beş kere daha geçer, akşam piyasasını yapardım."- S. F. Abasıyanık.
3 . Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat: "Sonbaharda, yakında açılacak tütün piyasasının haberleriyle ümitlenir, tasalanır, yüzleri bir gün gülerse beş gün kederli kalırdı."- N. Cumalı.
4 . ekonomi Arz ve talebin karşılaştığı alan.
5 . Ortalık: "Bunlardan bir kısmı bugün piyasada alaturka çalgıcılığın en ileri gelenlerindendir."- O. C. Kaygılı.

VADELİ Nedir?


1 . Vadesi olan: "Kısa ve uzun vadeli hiçbir ödünç alma imkânı yoktu."- F. R. Atay.
2 . Süresi sınırlanmış.

D E O P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Depo, Repo,

3 Harfli Kelimeler

Rop,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Er, Od, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.