DENTİMETRE (TDK)

Dişin çevresini ölçmeye yarayan araç.

Dentimetre kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi E . Başı D sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DİŞİ Nedir?


1 . Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey).
2 . Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki): "Dişi kedi."- .
3 . isim Kadın.
4 . Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan: "Dişi klişe. Dişi kalıp."- .
5 . Yumuşak, kolay işlenen (maden).
6 . mecaz Şuh, işveli, çekici.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

D E E E M N R T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Terementi,

7 Harfli Kelimeler

Denetim, Denetme, Direnme, Diretme, Edremit, Ettirme, Titreme,

6 Harfli Kelimeler

Deneme, Direme, Edinme, Edirne, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Medeni, Minder, Nedime, Nedret, Nerede, Temdit, Temren, Temrin, Tender, Terdit, Termin, Termit, Titrem,

5 Harfli Kelimeler

Demet, Demin, Demir, Denet, Denim, Denme, Derin, Derme, Dinme, Diren, Ditme, Ender, Eneme, Erdem, Erden, Erime, Ermin, Etene, Etmen, İmren, Medet, Meret, Metin, Metre, Nedim, Nimet, Rende, Temin, Tente, Terim, Terme, Tetir, Tiner, Trend,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Deni, Dere, Deri, Dert, Dine, Dren, Eder, Edim, Emen, Emet, Emin, Emir, Enir, Eren, Erim, Erin, Erme, Erte, Eten, Eter, Etme, İnme, İtme, Meni, Meri, Mert, Mide, Mine, Nere, Nite, Remi, Rint, Tein, Tere, Tire, Titr, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Din, Ede, Edi, Eti, İde, Men, Met, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tem, Ten, Ter, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.