DENSİZLİK (TDK)

Densiz olma durumu, densizce davranış: "Elimi uzatsam benim olacak bir vazoya sırt çevirip başkasına kaptırınca onu benden çalınmış saymak neden? ... kendi densizliğimden."- H. Taner.

Densizlik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BENDE Nedir?

Kul, köle: "Aynı zamanda, bu has ve vefakâr bendesine mim koymuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇEVİRİ Nedir?


1 . Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme.
2 . Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme: "Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı."- T. Buğra.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DENSİZ Nedir?

Yakışıksız ve saygısızca davranan (kimse): "Babasız büyümüş, anasından yüz bulmuş, densiz, şımarık, münasebetsiz bir haşarı."- S. M. Alus.

DENSİZCE Nedir?


1 . Densize yaraşır.
2 . zarf (densi'zce) Densize yaraşır bir biçimde.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

OLACAK Nedir?


1 . Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey: "Olmuşa değil, olacağa bak!"- .
2 . Olmasının önüne geçilemeyen durum: "İş olacağına varır."- .
3 . sıfat Olması, yapılması uygun olan: "Bu olacak iş mi?"- .

SAYMA Nedir?

Saymak işi, ad, tadat.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VAZO Nedir?

Çiçek koymak için kullanılan, cam, toprak, porselen vb. maddelerden ve çeşitli madenlerden yapılan, türlü boyut ve biçimlerde olabilen derin kap.

D E K L N S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Densizlik,

8 Harfli Kelimeler

Deliksiz, Denizlik, Dikensiz, Ensizlik, Nikelsiz, Zindelik,

7 Harfli Kelimeler

Denizli, Dikenli, Dikensi, Nikelsi, Sekizli,

6 Harfli Kelimeler

Densiz, Dikine, Dilsiz, Dinsel, Dinsiz, Dizlik, İlinek, İndeks, Kilise, Kinsiz, Likide, Sekili, Sendik, Sinlik, Sizden,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Deniz, Denli, Dikel, Diken, Dikiz, Dikse, Dilek, Dilsi, Dinek, Dinli, Dizek, Dizel, Dizin, Ekili, Eksin, Eksiz, Ensiz, Eskil, Eskiz, İlkin, İndis, İzlek, İznik, Kendi, Kesin, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kinli, Liken, Nesil, Nikel, Sekil, Sekiz, Sidik, Silik, Silki, Sinek, Sinik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deni, Denk, Dine, Dini, Dink, Disk, Dize, Dizi, Edik, Ekin, Ekli, Eksi, Elik, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Ezik, İdil, İken, İkiz, İlik, İlke, İndi, İnek, İnik, İsli, İzin, Kedi, Kile, Kils, Lens, Link, Lise, Nesi, Seki, Sezi,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Din, Diz, Edi, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kes, Kez, Kil, Kin, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Siz, Ski, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, Es, İl, İn, İs, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.