DENSİZCE (TDK)


1 . Densize yaraşır.
2 . zarf (densi'zce) Densize yaraşır bir biçimde.

Densizce kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı D sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DENSİZ Nedir?

Yakışıksız ve saygısızca davranan (kimse): "Babasız büyümüş, anasından yüz bulmuş, densiz, şımarık, münasebetsiz bir haşarı."- S. M. Alus.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

C D E E N S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Densizce,

7 Harfli Kelimeler

Desenci,

6 Harfli Kelimeler

Densiz, Sizden,

5 Harfli Kelimeler

Deniz, Desen, Dince, Ensiz, Ezine, Secde, Sence, Sizce, Zenci, Zinde,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cide, Cins, Deni, Dine, Dize, Enez, Ense, Esen, Esin, İnce, Nece, Neci, Nesi, Nice, Seci, Sene, Sezi, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Din, Diz, Ece, Ede, Edi, İde, Sen, Sin, Siz, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, En, Es, İn, İs, İz, Ne, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.