DENKLEŞTİRİCİ (TDK)

Denkleştirme işlemini sağlayan (kimse veya şey).

Denkleştirici kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi İ , onikinci harfi C , onüçüncü harfi İ . Başı D sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENK Nedir?


1 - Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri.
2 - Yatak, yorgan, kumaş gibi sert olmayan eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan yük, °balya.
3 - Ağırlık bakımından eşit olan.
4 - Uygun, nitelik yönünden eşit.
5 - Destekleri koşut, yönleri aynı, yeğinlikleri eşit bulunan güçler.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

C D E E K L N R T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Denkleştirici,

11 Harfli Kelimeler

Deneticilik,

10 Harfli Kelimeler

Eleştirici, Rencidelik, Teneşirlik,

9 Harfli Kelimeler

Delirtici, Dericilik, Dertleniş, Dikenlice, Eriştelik, İnceletiş, İşkenceli,

8 Harfli Kelimeler

Denetici, Derinlik, Derleniş, Derneşik, Dikleniş, Dincilik, Direşken, Edirneli, Eleşkirt, Eleştiri, Endirekt, Endişeli, Erdenlik, İnceltiş, İncirlik, Kendirci, Keşideci, Likidite, Şirinlik, Tedricen,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Deliriş, Derecik, Derince, Derinti, Derişik, Dikeliş, Dikence, Dikenli, Dikiliş, Dikişli, Dilenci, Dileniş, Diliniş, Dinleti, Direkli, Direniş, Diretiş, Dirilik, Diriliş, Dişilik, Eklenti, Erincek, Erinlik, Erişkin, Eritici, Erkenci, Erkinci, Eşitlik, Eşkinci, Eşkinli, Eşlenik, Etkinci, İdentik, İkincil, İkircil, İlerici, İleride, İletici, İletken,

6 Harfli Kelimeler

Center, Ceride, Ciklet, Delice, Delici, Dereli, Derici, Derili, Derken, Dernek, Dertli, Dikici, Dikili, Dikine, Dilcik, Dineri, Direkt, Dirice, Dirlik, Dişlek, Dişlik, Edinti, Edirne, Ekinci, Ekinti, Ekşili, Eldeci, Elenti, Endişe, Enişte, Enlice, Erişte, Eriten, Eritiş, Etilen, Etkili, İkinci, İkindi, İkişer, İleniş,

5 Harfli Kelimeler

Cedel, Cedit, Cedre, Ceket, Ceren, Cinli, Cirit, Delik, Denek, Denet, Denli, Derik, Derin, Deşik, Dicle, Dikel, Diken, Dikiş, Dikit, Dikte, Dilci, Dilek, Diliş, Dince, Dinci, Dinek, Diniş, Dinli, Direk, Diren, Diril, Dişil, Dişli, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Elden, Ender, Entel,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cenk, Cide, Cilt, Deli, Delk, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dert, Dine, Dini, Dink, Diri, Dişi, Dren, Ecel, Ecir, Eder, Edik, Ekin, Ekli, Ekşi, Ekti, Elci, Elde, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enir, Enli, Erce, Erek, Eren,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Cin, Dek, Dik, Dil, Din, Diş, Ece, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kel, Ker, Keş, Ket, Kil, Kin, Kir, Kit, Leş, Lir, Net, Niş, Ret, Şek, Şen, Şer, Şet, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, En, Er, Eş, Et, İl, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.