DENİZYILDIZLARI (TDK)

Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı.

Denizyıldızları kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi Y , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi Z , onikinci harfi L , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi R , onbeşinci harfi I . Başı D sonu I olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENİZYILDIZI Nedir?

Denizyıldızlarından, yıldız biçiminde beş kolu olan, kayalıklar üzerinde yaşayan derisidikenli (Aster).

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

DİKEN Nedir?


1 . Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri: "Gül dikeni. Kirpinin dikenleri."- .
2 . Bu çıkıntıları çok olan bitki.

DİKENLİ Nedir?


1 . Dikenli olan: "Dikenli çiçek."- .
2 . Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer): "Dikenli tarla."- .
3 . mecaz Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren: "Corielanus, Shakespeare'in gerek oynanması gerek yorumu en güç, en dikenli yapıtlarından biridir."- H. Taner.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

A D D E I I I L L N R Y Z Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Denizyıldızları,

12 Harfli Kelimeler

Denizyıldızı,

9 Harfli Kelimeler

Yıldızeli,

8 Harfli Kelimeler

Alındılı, Deryadil, Yaldızlı, Yıldızlı,

7 Harfli Kelimeler

Aydınlı, Diyalel, Ladenli, Zerdali, Zırdeli,

6 Harfli Kelimeler

Adliye, Alındı, Anızlı, Ardiye, Ayrılı, Daldız, Dindar, Dizayn, Dizdar, Drezin, İranlı, İzanlı, Laedri, Lerzan, Nadide, Nazire, Yaldız, Yalnız, Yazılı, Yıldız, Ziyade, Ziyalı,

5 Harfli Kelimeler

Adedı, Aleni, Alize, Andız, Anide, Ardıl, Arızi, Aydın, Azeri, Azılı, Azize, Daire, Dalız, Dallı, Delil, Deniz, Denli, Derin, Derya, Didar, Dinar, Diren, Direy, Diyar, Diyez, Dizel, Edalı, Enayi, Erzin, Ezani, İdare, İdeal, İnzal, İrade, İzale, Laden, Ladin, Lazer, Leyli, Lezar,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adil, Adlı, Adli, Aile, Aldı, Alın, Alil, Allı, Anız, Arız, Arlı, Ayın, Ayin, Aylı, Aynı, Ayni, Ayrı, Azil, Aziz, Dadı, Dair, Dane, Darı, Daye, Dayı, Deli, Deni, Deri, Derz, Deyi, Dide, Dine, Diya, Diye, Dize, Dren, Edna, Elan, Elli,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ali, Anı, Ani, Arı, Ari, Arz, Ayı, Ayn, Azı, Dal, Dar, Daz, Dil, Din, Diz, Eda, Edi, Ela, Eza, Ira, Irz, İde, İla, İle, İye, Lal, Lan, Laz, Ley, Lir, Nal, Nar, Naz, Ney, Ray, Rey, Yad, Yal, Yan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, Ar, Ay, Az, De, El, En, Er, Ey, İl, İn, İz, La, Le, Ne, Ra, Re, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.