DENİZYILANI (TDK)

Yılanlar takımından, çok zehirli, kürek biçiminde yassı kuyruklu, Hint ve Pasifik Okyanuslarında yaşayan bir hayvan (Hydrophis).

Denizyılanı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi Y , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N , onbirinci harfi I . Başı D sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KUYRUK Nedir?


1 . Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
2 . Bu organa benzeyen uzantı: "Uçağın kuyruğu. Gelinliğin kuyruğu."- .
3 . Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti.
4 . Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı.
5 . Başın arkasına toplanmış saç demeti.
6 . Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.
7 . mecaz İnsanların sıra beklemek için art arda durarak oluşturduğu dizi: "Çoğu yirmi yaş civarında, sürü sepet öğrenci genç, kuyruğa girmiş, sırasını bekliyor."- A. İlhan.
8 . alay yollu Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse: "Falanca kuyruğu ile birlikte geliyor."- .

KUYRUKLU Nedir?


1 . Kuyruğu olan.
2 . isim, halk ağzında Akrep: "Sandığın üstündeki ikinci yatağı kucaklayıp kaldırdığı sırada bir kuyruklu, yatağın altından fırladı, sandığın gerisine doğru hızla kaçtı."- N. Cumalı.

KÜREK Nedir?


1 . Toprak, kömür vb.ni bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç: "Ölünün cesedi üstüne atılan birkaç kürek toprak gibi hatırası üzerine kapanan birkaç satır yazı!"- A. Ş. Hisar.
2 . Küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan, bir ucu yassı, uzun ağaç.
3 . Kürek cezası.

OKYANUS Nedir?

Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman: "Atlas Okyanusu. Hint Okyanusu."- .

PASİF Nedir?


1 . Edilgin: "Yalnız müdafaa hâlinde ve pasif bir mücadeleyi sevdiğini zannettim."- P. Safa.
2 . Çekingen, durgun: "Dolmabahçe, bir sis bulutu gibi silik, sessiz ve pasif, âdeta varlığından utanır gibi uzanmaktadır."- H. Taner.
3 . dil bilgisi Edilgen.
4 . isim, ticaret Bir mal varlığı üstünde etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve yükümlülüklerin toplamı.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YASSI Nedir?

Yayvan ve düz: "Bizim taraflar ormanlık, dağları yassı, alçak."- H. E. Adıvar.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YILAN Nedir?


1 . Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen: "Ok yılanı. Su yılanı. Çıngıraklı yılan. Gözlüklü yılan."- .
2 . sıfat, mecaz Sinsi ve hain: "Gözlerinde ancak annemin bildiği bir yılan ışıltısıyla gülüyor."- Y. Z. Ortaç.

ZEHİR Nedir?

Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, °sem.

ZEHİRLİ Nedir?


1 . Zehri olan: "Zehirli mantarlar."- .
2 . mecaz Zararlı (duygu, düşünce vb.).

A D E I I L N N Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Aydınlı,

6 Harfli Kelimeler

Adliye, Alındı, Anızlı, Aniden, Dizayn, İlanen, İnanlı, İzanlı, Naneli, Yaldız, Yalnız, Yazılı, Yıldız, Zindan, Ziyade, Ziyalı,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alize, Andız, Anide, Aydın, Aynen, Azılı, Dalız, Deniz, Denli, Dinen, Diyez, Dizel, Edalı, Enayi, Ezani, İdeal, İnzal, İzale, Laden, Ladin, Liyan, Nalın, Nazil, Nazlı, Niyaz, Yalın, Yalız, Yanlı, Yazın, Yediz, Yelin, Yenli, Yılan, Zanlı, Zeyil, Zinde, Ziyan,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adil, Adlı, Adli, Aile, Aldı, Alın, Anız, Anne, Ayın, Ayin, Aylı, Aynı, Ayni, Azil, Dane, Daye, Dayı, Deli, Deni, Deyi, Dine, Diya, Diye, Dize, Edna, Elan, Enli, Ezan, İade, İane, İdea, İlan, İnal, İnan, İzan, Lain, Nail, Nale, Nane,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ali, Anı, Ani, Ayı, Ayn, Azı, Dal, Daz, Dil, Din, Diz, Eda, Edi, Ela, Eza, İde, İla, İle, İye, Lan, Laz, Ley, Nal, Nan, Naz, Ney, Yad, Yal, Yan, Yaz, Yel, Yen, Yıl, Zan, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, Ay, Az, De, El, En, Ey, İl, İn, İz, La, Le, Ne, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.