DENİZTAVŞANI (TDK)

Ağız dokunaçları geniş ve etli, uzun, çıplak vücutlu deniz yumuşakçası (Cyclopterus lumpus).

Deniztavşanı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi A , onbirinci harfi N , onikinci harfi I . Başı D sonu I olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZ Nedir?


1 . Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
2 . Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü: "Küçük bir ağız."- .
3 . Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: "Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı."- H. R. Gürpınar.
4 . Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: "Çay ağzı."- .
5 . Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık yanı: "Körfezin ağzı."- .
6 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 . Kesici aletlerin keskin tarafı: "Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı."- R. H. Karay.
8 . dil bilimi Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği: "Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu."- S. F. Abasıyanık.
9 . Üslup, ifade özelliği: "Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler."- T. Buğra.
10 . Uç, kenar: "Topun ağzında. Uçurumun ağzında."- . 1
1 . mecaz Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. 1
2 . müzik Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

ÇIPLAK Nedir?


1 . Soyunmuş durumda olan vücudun resmi, nü.
2 . sıfat Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan, üryan, nü, cıbıl, cıbıldak: "Kız, çıplak tabanlarını bozuk yolda şaplata şaplata köyün içerisine doğru uzaklaştı."- E. E. Talu.
3 . sıfat Saçsız (baş).
4 . sıfat Üzerinde yeşillik olmayan (arazi): "Irmağın başında kocaman, çıplak bir tek kavak vardı."- H. E. Adıvar.
5 . sıfat İçinde gerekli eşya bulunmayan: "Ankara tepelerinin birinde, boz renkli bir binanın çıplak ve dar bir odasında onunla karşı karşıyayız."- Y. K. Karaosmanoğlu.
6 . sıfat, mecaz Yoksul (kimse): "Askerliğini yapmamış, beş parasız, çıplak bir Cemal'in nesi vardı evlenilecek?"- N. Cumalı.
7 . sıfat, mecaz Yalın, süssüz: "Çıplak bir anlatım."- .
8 . sıfat, mecaz Olduğu gibi, apaçık.

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKUNAÇ Nedir?

Birçok omurgasız hayvanın başında bulunan, dokunmaya, tutmaya yarayan hareketli uzantı.

ETLİ Nedir?


1 . İçinde et bulunan.
2 . Eti çok olan: "Etli koyun."- .
3 . Dolgun, kalın: "... aşağıya sarkan kalın, etli, ıslak dudakları vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Yenecek kısmı çok olan (meyve): "Etli, lezzetli bir zeytin."- .

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

VÜCUTLU Nedir?

Vücudu iri ve şişman olan.

YUMUŞ Nedir?

İş, hizmet buyruğu.

YUMUŞAK Nedir?


1 . Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı: "Pamuk yumuşaktır."- .
2 . Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı: "Yaş dallar yumuşak olur. Yumuşak kumaş."- .
3 . Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran: "... yumuşak lepiska saçlarına amiyane bir perişanlık gelmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Kolaylıkla işlenebilen: "Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kolay çiğnenen, kolay kesilen: "Yumuşak ekmek."- .
6 . Ilıman (iklim), sert karşıtı: "Yumuşak iklim. Yumuşak hava."- .
7 . mecaz Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
8 . mecaz Okşayıcı, tatlı, hoş: "Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor."- Y. Z. Ortaç.
9 . mecaz Sessiz, hafif: "Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır."- A. Ş. Hisar.
10 . dil bilgisi Ötümlü.

YUMUŞAKÇA Nedir?


1 . Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan.
2 . sıfat Biraz yumuşak.
3 . zarf (yumuşa'kça) Yumuşak bir biçimde: "Belinden kavrayıp demin çıktığı kapıdan içeriye yumuşakça sürükledim."- R. H. Karay.

A A D E I N N T V Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Deniztavşanı,

8 Harfli Kelimeler

Denizatı,

7 Harfli Kelimeler

Ananevi, Andante, Andezit, İnadına, Nevaziş,

6 Harfli Kelimeler

Adavet, Adenit, Anında, Aniden, Atanış, Ateşin, Avdetı, Dıştan, Divane, İnanış, İnşaat, Nevzat, Nişane, Şenaat, Tavşan, Tedavi, Tedvin, Vatani, Zıvana, Zindan,

5 Harfli Kelimeler

Adeta, Adına, Aidat, Anane, Andız, Anide, Anten, Aşevi, Aşina, Ataşe, Avdet, Avize, Azade, Danış, Davet, Deniz, Dinen, Divan, Ezani, İnşat, İntan, Nadan, Nişan, Şedit, Tanen, Tanış, Tanin, Tavan, Taviz, Tedai, Tevdi, Tevzi, Tınaz, Vatan, Vedia, Vezin, Vişne, Zaten, Zevat, Zinde,

4 Harfli Kelimeler

Adaş, Adet, Anıt, Anız, Anne, Aşıt, Ataş, Ateş, Atış, Avaz, Azat, Azış, Azit, Dana, Dane, Data, Dava, Deni, Deva, Dine, Dize, Edat, Edna, Enva, Eşit, Evin, Ezan, İade, İane, İaşe, İdea, İnan, İnat, İnşa, İşte, İşve, İvaz, İzan, Naaş, Naat,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ait, Ana, Anı, Ani, Ant, Aşı, Ata, Ate, Ati, Aza, Azı, Dav, Daz, Dev, Dış, Din, Diş, Diz, Eda, Edi, Eti, Eza, İde, İta, Nan, Naz, Net, Nev, Niş, Şad, Şan, Şat, Şaz, Şen, Şet, Şev, Şia, Tan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Aş, At, Av, Az, De, En, Eş, Et, Ev, İn, İş, İt, İz, Ne, Şe, Ta, Te, Ti, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.