DENİZSARMAŞIĞI (TDK)

Kıyı bölgelerinde, kumluk alanlarda yetişen, sütlü, kökünden hekimlikte yararlanılan otsu bitki.

Denizsarmaşığı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi I , onüçüncü harfi Ğ , ondördüncü harfi I . Başı D sonu I olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

KIYI Nedir?


1 . Kara ile suyun birleştiği yer: "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kenar, periferi.
3 . denizcilik Sahil: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
4 . mecaz Issız, tenha yer.

KUMLUK Nedir?


1 . Kumsal.
2 . Kumluk yer: "Çocuklar kumlukta oynarken, o, arabalarının tekerleği dibinde çömelip oturur."- R. N. Güntekin.
3 . sıfat Kumu çok olan: "Kumluk arazi."- .

OTSU Nedir?

Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki).

SÜTLÜ Nedir?


1 . İçinde süt bulunan, sütle yapılan: "Bir kanepeye oturdum, bir sütlü kahve ısmarladım."- Y. K. Beyatlı.
2 . Süt veren, sağmal: "Sütlü inek."- .
3 . Taneleri sertleşmemiş, yumuşak taneli (mısır, buğday vb.).
4 . isim Sütlaç.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A A D E I I M N R S Z Ğ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Denizaşırı,

9 Harfli Kelimeler

Andırışma, Aşındırma, Dermansız, Marşandiz, Namıdiğer,

8 Harfli Kelimeler

Anarşizm, Damarsız, Endamsız, İdmansız, Maniasız, Mazıdağı, Nağmesiz, Rezidans, Sağdırma, Sandırma, Sarıağız, Sığdırma, Sındırma, Sınırdaş, Sırnaşma, Sızdırma, Sinerama,

7 Harfli Kelimeler

Adamsız, Ağdırma, Ağızdan, Ağrısız, Amansız, Amirane, Andırış, Andırma, Arınmış, Armasız, Aşınmaz, Azdırma, Danışma, Darasız, Dersiam, Emirdağ, İmansız, Maaşsız, Madensi, Manasız, Mandıra, Manidar, Nişadır, Sarıağı, Sarınma, Sarışın, Sığınma, Sığışma, Sıradağ, Sıradan, Sızırma, Şairane, Şırasız,

6 Harfli Kelimeler

Ağınma, Ağrıma, Amnezi, Anarşi, Anasır, Anasız, Anırış, Anırma, Arasız, Arınış, Arınma, Arzani, Aşınım, Aşınma, Aşırma, Aşısız, Azışma, Damsız, Densiz, Derman, Dışarı, Dızman, Dizmen, Drezin, Isıdam, Isınma, Isırma, Işığan, Madenı, Mandar, Manisa, Marazi, Mardin, Marina, Maşerı, Mersin, Minare, Minder, Mizana, Namdar,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Adına, Adres, Adsız, Ağnam, Ağraz, Amade, Andız, Anemi, Anide, Anime, Ansız, Arami, Arazi, Arena, Arıza, Arızi, Ariza, Arsız, Arsin, Arşın, Aside, Aşağı, Aşari, Aşırı, Aşina, Azade, Azami, Azeri, Azman, Dağar, Daima, Daimı, Daire, Damar, Danış, Daraş, Değim, Değin, Değiş,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adaş, Adem, Adım, Ağda, Ağım, Ağın, Ağır, Ağış, Ağız, Ağma, Ağrı, Ağsı, Aman, Amin, Amir, Anam, Anız, Anma, Araz, Arda, Arış, Arız, Arma, Arsa, Arşe, Asar, Asım, Asır, Asma, Asri, Aşar, Aşım, Aşir, Aşma, Azar, Azış, Azim, Azma, Daği,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ağa, Ağı, Ama, Ana, Anı, Ani, Ara, Arı, Ari, Arş, Arz, Asa, Ası, Asi, Aşı, Aza, Azı, Dağ, Dam, Dar, Daz, Dem, Dış, Din, Diş, Diz, Eda, Edi, Eza, Ira, Irz, Isı, İde, İma, İrs, İsa, Mai, Mas,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Am, An, Ar, As, Aş, Az, De, Em, En, Er, Es, Eş, İğ, İm, İn, İs, İş, İz, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.