DENİZOTOBÜSÜ (TDK)

Yalnızca yolcu taşıyan otobüs düzeninde deniz taşıtı.

Denizotobüsü kelimesi baş harfi D son harfi Ü olan bir kelime. Başında D sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi O , yedinci harfi T , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi B , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi S , onikinci harfi Ü . Başı D sonu Ü olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

OTOBÜS Nedir?

Yolcu taşıyan, motorlu büyük taşıt.

TAŞIT Nedir?

Taşıma aracı.

YALNIZCA Nedir?


1 . Yalnız olarak.
2 . Tek başına: "Ona vefasızlıkta biraz düşünceli davranmayı yararlı buluyor, yalnızca bulduklarında yeni başkana pek uysal davranıyorlardı."- M. Ş. Esendal.
3 . Belli durumun, şartın veya işin dışına çıkmaksızın, yalnız, ancak, tek, sırf, salt, sadece.

YOLCU Nedir?


1 . Yolculuğa çıkmış kimse.
2 . Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse: "Gişelerin önünde işsiz güçsüzler, erken gelen yolcular dolanıyordu."- N. Cumalı.
3 . mecaz Doğması beklenen çocuk.
4 . mecaz İyileşmesi umutsuz hasta.
5 . mecaz İşten çıkarılması beklenen kimse.

B D E N O O S T Z Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dizüstü, Düzenti, Zendost,

6 Harfli Kelimeler

Bizden, Densiz, Düzine, Ebonit, Nüdist, Otobüs, Sizden, Süzeni, Üstüne, Üzenti,

5 Harfli Kelimeler

Beniz, Besin, Besni, Beton, Bezsi, Bidon, Bizon, Büten, Bütün, Deist, Deniz, Dünit, Düzen, Ensiz, Etsiz, Odeon, Oosit, Senit, Sezon, Steno, Tenis, Tonoz, Ünite, Ünsüz, Üstün, Zinde, Zübde,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Bent, Besi, Beti, Bide, Bone, Bono, Büst, Debi, Deni, Dine, Dize, Done, Dost, Düet, Düse, Düze, Esin, İbne, İsot, İzbe, Nebi, Nesi, Nezt, Nite, Obez, Obüs, Ozon, Sent, Sezi, Sezü, Sine, Site, Sobe, Sone, Sote, Sten, Süet, Süit, Süne,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Ben, Bet, Bez, Bin, Bit, Biz, Bot, Boz, Büz, Din, Diz, Don, Doz, Dün, Düz, Edi, Eti, İde, Net, Not, Ons, Sen, Set, Sin, Sit, Siz, Son, Süt, Ten, Tez, Tin, Tiz, Ton, Tos, Toz, Tün, Üst, Ütü, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Do, En, Es, Et, İn, İs, İt, İz, Ne, Nü, Od, On, Ot, Se, Si, Te, Ti, Ün, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.