DENİZBADEMİ (TDK)

Yarım yumurta biçimindeki yumuşakçaların genel adı.

Denizbademi kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

YARIM Nedir?


1 . Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan: "Ötekinde de yarım kavala benzeyen kalın bir çığırtma vardı."- O. C. Kaygılı.
3 . isim Bir bütünün yarısı olan miktar.
4 . isim Saatte on iki otuz.
5 . mecaz Hastalıklı, sakat, sağlıksız.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

YUMUŞ Nedir?

İş, hizmet buyruğu.

YUMUŞAK Nedir?


1 . Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı: "Pamuk yumuşaktır."- .
2 . Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı: "Yaş dallar yumuşak olur. Yumuşak kumaş."- .
3 . Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran: "... yumuşak lepiska saçlarına amiyane bir perişanlık gelmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Kolaylıkla işlenebilen: "Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kolay çiğnenen, kolay kesilen: "Yumuşak ekmek."- .
6 . Ilıman (iklim), sert karşıtı: "Yumuşak iklim. Yumuşak hava."- .
7 . mecaz Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
8 . mecaz Okşayıcı, tatlı, hoş: "Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor."- Y. Z. Ortaç.
9 . mecaz Sessiz, hafif: "Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır."- A. Ş. Hisar.
10 . dil bilgisi Ötümlü.

YUMUŞAKÇA Nedir?


1 . Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan.
2 . sıfat Biraz yumuşak.
3 . zarf (yumuşa'kça) Yumuşak bir biçimde: "Belinden kavrayıp demin çıktığı kapıdan içeriye yumuşakça sürükledim."- R. H. Karay.

YUMUŞAKÇALAR Nedir?

Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert, kalkerli bir örtü ile kaplı hayvanlar şubesi.

A B D D E E M N Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Beniadem,

7 Harfli Kelimeler

Dideban, Didinme, Edibane,

6 Harfli Kelimeler

Amnezi, Bednam, Bizden, Dizmen, Edinim, Edinme, Endaze, Medeni, Nadide, Nedime, Nizami, Zebani,

5 Harfli Kelimeler

Abide, Anemi, Anide, Anime, Badem, Bazen, Beden, Bedii, Bende, Beniz, Bezen, Bezme, Bindi, Binme, Deizm, Demin, Denim, Deniz, Denme, Didim, Dinme, Dizem, Dizim, Dizin, Dizme, Endam, Enzim, Ezani, Ezine, İbdai, İdadi, İdame, İddia, İdman, İzabe, Madde, Maddi, Maden, Mebde, Mebiz,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Amin, Azim, Bade, Badi, Bani, Beze, Bezm, Bide, Bina, Bini, Daim, Dane, Debi, Dede, Deme, Deni, Diba, Dide, Dimi, Dine, Dini, Dize, Dizi, Edim, Edna, Eman, Emen, Emin, Enam, Enez, Ezan, Ezme, İade, İane, İbda, İbne, İdam, İdea, İman,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Adi, Ani, Bad, Ban, Baz, Bed, Ben, Bez, Bin, Biz, Dam, Daz, Dem, Din, Diz, Ebe, Eda, Ede, Edi, Eza, İde, İma, İni, Mai, Men, Nam, Naz, Nem, Nim, Zam, Zan, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Am, An, Az, Be, De, Em, En, İm, İn, İz, Me, Mi, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.