DENGELENMEK (TDK)

Dengesi sağlanmak.

Dengelenmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENGE Nedir?


1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: "Ruhsal denge."- .
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

SAĞLANMA Nedir?

Sağlanmak işi: "Devlet ... çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirleri alır."- Anayasa.

SAĞLANMAK Nedir?

Sağlama işine konu olmak: "Onun da yardımı sağlandı."- .

D E E E E G K L M N N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Dengelenmek,

10 Harfli Kelimeler

Dengelemek, Dengelenme,

9 Harfli Kelimeler

Dengeleme, Denklenme,

8 Harfli Kelimeler

Denenmek, Dengelem, Denkleme, Geneleme, Genelmek,

7 Harfli Kelimeler

Denemek, Denenme, Denklem, Eklenme, Elenmek, Enenmek, Gelenek, Genelme, Mengene,

6 Harfli Kelimeler

Delege, Delmek, Deneme, Denmek, Egemen, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Enemek, Enenme, Gedmek, Geleme, Gelmek, Keleme, Kengel, Meleke, Mengen,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Denek, Denge, Denme, Eklem, Elden, Eleme, Elmek, Eneme, Engel, Enlem, Gedme, Gelen, Gelme, Genel, Kelem, Melek, Neden,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Denk, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Gele, Gene, Kele, Keme, Kene, Leke, Meke, Nene,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Ede, Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, Kel, Kem, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Ge, Ke, Le, Me, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.