DENEYSELLEŞMEK (TDK)

Deneysel özellik kazanmak.

Deneyselleşmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı D sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENEYSEL Nedir?

Deneye başvurularak yapılan, deneyle olan, deneyle ilgili, deneyli, tecrübi, ampirik.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANMA Nedir?

Kazanmak işi, edinme.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

D E E E E E K L L M N S Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Deneylemek, Desenlemek, Endeksleme, Esenleşmek, Esnekleşme, Sendelemek, Yedekleşme, Yeleklenme, Yelelenmek, Yelkenleme,

9 Harfli Kelimeler

Deneyleme, Denkleşme, Desenleme, Deşelemek, Enselemek, Esenlemek, Esenleşme, Eşelenmek, Keselenme, Lekelenme, Sendeleme, Yedekleme, Yelekleme, Yelelenme, Yellenmek,

8 Harfli Kelimeler

Deneysel, Denkleme, Deşeleme, Elekleme, Ellenmek, Elleşmek, Enseleme, Esenleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşleksel, Eşlenmek, Kelleşme, Keseleme, Lekeleme, Şenelmek, Yelkesen, Yellemek, Yellenme, Yelsemek,

7 Harfli Kelimeler

Denemek, Denklem, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Eslemek, Esnemek, Eşeleme, Eşeysel, Eşlemek, Eşlenme, Eylemek, Keşleme, Menekşe, Şenelme, Yeleken, Yelleme, Yelseme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Deneme, Denmek, Deşmek, Ekleme, Elemek, Elenme, Elleme, Endeks, Enemek, Esleme, Esneme, Eşelek, Eşleme, Eyleme, Keleme, Kesene, Leylek, Meleke, Mesele, Mesken, Meslek, Sekene, Seklem, Sekmen, Seneye, Şeklen, Yedmek, Yeleme, Yelken, Yelmek, Yenmek,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Denek, Deney, Denme, Desen, Deşme, Eklem, Eksen, Elden, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Eseme, Eslek, Esmek, Esnek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Eylem, Kelem, Keles, Keleş, Kelle, Kesel, Kesen, Kesme, Keşen, Melek, Meles, Meleş, Menşe, Mesel, Mesen, Nekes, Nemse, Neyse, Sedye,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Denk, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Ense, Esen, Esme, Eşek, Eşey, Eşme, Kele, Keme, Kene, Kese, Leke, Lens, Meke, Meşe, Meşk, Neşe, Sele, Seme, Sene, Şems, Yeke, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Ede, Eke, Elk, Kel, Kem, Kes, Keş, Leş, Ley, Men, Mey, Nem, Ney, Sek, Sel, Sem, Sen, Şek, Şem, Şen, Şey, Yek, Yel, Yem, Yen,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Es, Eş, Ey, Ke, Le, Me, Ne, Se, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.