DENETLEYİCİ (TDK)


1 . Denetleyen kimse.
2 . Denetleyen alet.

Denetleyici kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

DENET Nedir?


1 . Denetleme işi, teftiş.
2 . sinema, TV (***) Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

C D E E E L N T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Denetleyici,

8 Harfli Kelimeler

Denetici,

7 Harfli Kelimeler

Cildiye, Deneyci, Deneyli, Dilenci, Dinleti, Eteneli, İyicene, Niyetli, Yedinci,

6 Harfli Kelimeler

Delice, Delici, Edinti, Eldeci, Elenti, Enlice, Etilen, Linyit, Netice, Tediye, Yedili, Yenice, Yenici,

5 Harfli Kelimeler

Cedel, Cedit, Cinli, Denet, Deney, Denli, Dicle, Dilci, Dince, Dinci, Dinli, Diyet, Elden, Entel, Etene, İleti, İncil, İyice, Linet, Nicel, Nitel, Niyet, Tecil, Telin, Teyel, Yelin, Yenli,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cide, Cilt, Deli, Deni, Deyi, Dine, Dini, Diye, Ecel, Elci, Elde, Elit, Elti, Enli, Eten, Etil, Etli, İdil, İnce, İnci, İndi, İnti, Lice, Liet, Nece, Neci, Nice, Nite, Niye, Tein, Yedi, Yele, Yeni, Yeti, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Dil, Din, Ece, Ede, Edi, Eti, İde, İle, İni, İti, İye, İyi, Ley, Net, Ney, Tel, Ten, Tin, Yel, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, El, En, Et, Ey, İl, İn, İt, Le, Ne, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.