DENŞİRMEK (TDK)

Bir şeyin yapısını veya niteliğini bozmak, tağyir etmek.

Denşirmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZMA Nedir?


1 . Bozmak işi.
2 . sıfat Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş: "Büyükçe bir ahırdan bozma sinema salonu hâlâ gübre kokuyordu."- E. Bener.

BOZMAK Nedir?


1 - Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek.
2 - Bir yerin, bir şeyin düzenini bozmak, karıştırmak.
3 - Sağlığına dokunmak, zarar vermek.
4 - (Soyut şeyler için) Kötü duruma getirmek.
5 - Geçersiz bir duruma getirmek.
6 - Bir ilişkiyi, bağı koparmak.
7 - Büyük parayı ufak birimlere ayırmak.
8 - Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak ya da sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek.
9 - Bozguna uğratmak, yenmek, ºmağlup etmek.
10 - Altını paraya çevirmek, bozdurmak. 1
1 - Bağ ya da bostanın son ürününü toplamak. 1
2 - Kızlığını, bakireliğini gidermek. 1
3 - Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak. 1
4 - Biçimini ve kullanılışını değiştirmek. 1
5 - Bırakmak, dağıtmak.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

TAĞYİR Nedir?


1 . Değiştirme, başkalaştırma.
2 . Bozma.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

D E E K M N R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Denşirmek,

8 Harfli Kelimeler

Denşirme, Derişmek, Derneşik, Direnmek, Direşken, Direşmek, Mendirek,

7 Harfli Kelimeler

Derişme, Diremek, Direnme, Direşme, Dişemek, Edinmek, Endemik, Erinmek, Erişmek, Eşinmek, Kişneme, Şekerim,

6 Harfli Kelimeler

Demkeş, Denmek, Derken, Dermek, Dernek, Deşmek, Dikmen, Dinmek, Direme, Dişeme, Edinme, Edirne, Ekşime, Endişe, Erimek, Erinme, Erişme, Ermeni, Eşinme, İşemek, Kendir, Kerime, Kermen, Keşide, Kirmen, Medeni, Minder, Nedime, Neşide, Şirden,

5 Harfli Kelimeler

Demek, Demin, Demir, Denek, Denim, Denme, Derik, Derin, Derme, Deşik, Deşme, Diken, Dikme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Ender, Erdek, Erdem, Erden, Erime, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşmek, İmren, İnmek, İrkme, İşeme, Keder, Kemer, Kemre, Kendi, Kerde, Kerem, Kerim,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekme, Ekşi, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşme, İken, İnek, İnme, Kedi,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Din, Diş, Ede, Edi, Eke, Erk, İde, Kem, Ker, Keş, Kim, Kin, Kir, Men, Mir, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, En, Er, Eş, İm, İn, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.