DEMOKRATLAŞMAK (TDK)


1 . Demokrasi ilkelerini uygulamak, demokrasiye uygun yapıyı kurmak.
2 . Demokrat bir biçimde davranmak.

Demokratlaşmak kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı D sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

DEMOKRASİ Nedir?

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık: "Burnu büyüklerden demokrasiye ancak zarar gelir."- H. Taner.

DEMOKRAT Nedir?


1 - Demokrasi yanlısı.
2 - Demokratik davranan, özgür düşünceli.

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

KURMA Nedir?


1 . Kurmak işi.
2 . sıfat Prefabrik: "Kurma ev."- .

KURMAK Nedir?


1 - Bir şeyin oluşmasına yardım eden parçaları birleştirerek tüm durumuna getirmek, °monte etmek.
2 - Dik durmasını sağlamak, dikmek, germek.
3 - Hazırlamak.
4 - (Yaylı, zemberekli şeylerde) Yayı ya da zembereği germek.
5 - Gereken koşulları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak.
6 - (Etkisi ve önemi geniş, sürekli şeyler için) Meydana getirmek, °tesis etmek.
7 - Yapmak, °inşa etmek.
8 - Yapmak, oluşturmak.
9 - Ortaklık sağlamak.
10 - Belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek. 1
1 - Bir araya getirmek, toplamak. 1
2 - Gizlice hazırlamak, tasarlamak. 1
3 - Düşünmek. 1
4 - Aklına koymak. 1
5 - Zihinde büyütmek. 1
6 - Bir kimseyi dedikodu ya da telkinlerle başkasına karşı öfkelendirmek. 1
7 - Sağlamak, oluşturmak.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGULAMA Nedir?


1 . Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik.
2 . Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik: "Bir çeşit uygulama oluyordu yazdıkları."- N. Cumalı.
3 . hukuk Yürütüm.

UYGULAMAK Nedir?


1 . Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata geçirmek, tatbik etmek: "Bu yeni yaşam üslubunu şimdiden uygulamak için somut eylemlere geçiyorlar."- H. Taner.
2 . (-i, -e) Üst üste getirmek, üstüne koymak, tatbik etmek: "İki üçgeni birbirine uygulamak."- .

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A A D E K K L M M O R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Demokratlaşmak,

13 Harfli Kelimeler

Demokratlaşma,

11 Harfli Kelimeler

Kadrolaşmak, Ortaklaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Akkorlaşma, Akortlamak, Kadrolaşma, Kartlaşmak, Koşamlamak, Modalaşmak, Odaklaşmak, Oraklaşmak, Ortaklaşma, Tokalaşmak, Tokmaklama,

9 Harfli Kelimeler

Akortlama, Damlatmak, Daraltmak, Darlaşmak, Domaltmak, Karmaşmak, Kartalmak, Kartlaşma, Kodlatmak, Korkalama, Korlaşmak, Koşamlama, Matlaşmak, Modalaşma, Morlaşmak, Mortlamak, Odaklamak, Odaklaşma, Oraklaşma, Ortaklaşa, Ortalamak, Şaklatmak, Şartlamak, Tokalaşma,

8 Harfli Kelimeler

Adlaşmak, Aklaşmak, Aktarmak, Aldatmak, Dalaşmak, Damlamak, Damlatma, Daralmak, Daraltma, Darlaşma, Demokrat, Dolaşmak, Domalmak, Domaltma, Kalemkar, Kalemşor, Kamaşmak, Karamela, Karlamak, Karmaşma, Kartalma, Kartaloş, Kaşlamak, Katedral, Katlamak, Kodlamak, Kodlatma, Koklaşma, Koklatma, Korlaşma, Kotarmak, Kotlamak, Marmelat, Matlaşma, Melodram, Meşakkat, Morlaşma, Mortlama, Odaklama, Okkalama,

7 Harfli Kelimeler

Adatmak, Adlaşma, Aklamak, Aklaşma, Aktarma, Alakart, Alarmak, Aldatma, Alemdar, Aratmak, Arkadaş, Atlamak, Dalamak, Dalaşma, Damlama, Daralma, Dolamak, Dolaşma, Domalma, Kalamar, Kamarot, Kamaşma, Karakaş, Karakol, Karamak, Karataş, Karlama, Karmaşa, Kartela, Kaşalot, Kaşlama, Katlama, Kodlama, Koklama, Kotarma, Kotlama, Lakerda, Makadam, Makrama, Makrome,

6 Harfli Kelimeler

Adalar, Adalet, Adamak, Adatma, Akamet, Akaret, Aklama, Alakok, Alamet, Alarma, Ametal, Aramak, Aratma, Armada, Artmak, Aşerat, Aşkale, Atamak, Atlama, Atomal, Dalama, Dalmak, Dolama, Dolmak, Kadrat, Kalker, Kalkma, Kalmak, Kaloma, Kaltak, Kamara, Kamera, Karama, Karate, Kardeş, Karmak, Kartal, Kartel, Kaşkol, Kaşmer,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adale, Adama, Adeta, Akala, Akkor, Akmak, Akort, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Almak, Almaş, Amade, Araka, Arama, Ardak, Aroma, Artma, Aşama, Aşmak, Atama, Ataşe, Atmak, Dalak, Dalaş, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damat, Damla, Daraş, Dekar, Dekor, Delta, Dolak, Dolam,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adem, Adet, Akak, Akar, Akma, Akor, Alem, Alet, Alma, Alto, Amal, Amel, Amma, Amme, Amor, Aort, Arak, Arda, Arka, Arma, Arşe, Aşar, Aşma, Atak, Ataş, Atel, Ateş, Atma, Atol, Atom, Dama, Dara, Dart, Data, Delk, Demo, Derk,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Ala, Alo, Alt, Ama, Ara, Ark, Arş, Art, Aşk, Ata, Ate, Dal, Dam, Dar, Dek, Dem, Dok, Eda, Eko, Ela, Elk, Erk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kod, Kok, Kol, Kom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, De, Do, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ke, La, Le, Me, Od, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Re, Şe, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.