DEMOKRATİK (TDK)

Demokrasiye uygun: "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.

Demokratik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı D sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

CUMHUR Nedir?


1 . Halk.
2 . Topluluk: "Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi."- Y. K. Beyatlı.

CUMHURİYET Nedir?

Ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.

DEMOKRASİ Nedir?

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık: "Burnu büyüklerden demokrasiye ancak zarar gelir."- H. Taner.

DEMOKRAT Nedir?


1 - Demokrasi yanlısı.
2 - Demokratik davranan, özgür düşünceli.

DEMOKRATİK Nedir?

Demokrasiye uygun: "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

HUKUK Nedir?


1 - Haklar, insan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kavramı.
2 - İnsan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açısından uygulayan bilim.
3 - Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, tüze.
4 - Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
5 - Haklar.
6 - Ahbaplık, dostluk.

LAİK Nedir?

Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan: "Türkiye Cumhuriyeti ... laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.

SOSYAL Nedir?

Toplumla ilgili, toplumsal, °içtimai.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

A D E K K M O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Demokratik,

8 Harfli Kelimeler

Demokrat, Kromatik,

7 Harfli Kelimeler

Koketri, Metodik, Tedarik, Terakki,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Arktik, Atomik, Dikkat, Dikmek, Direkt, Ditmek, Erotik, İkamet, İmaret, İrkmek, Kaotik, Katmer, Kertik, Kokart, Komedi, Komita, Komite, Korida, Korkma, Kriket, Market, Merkat, Metrik, Mikado, Miktar, Orkide, Rikkat, Takdim, Takdir, Tekdir, Temadi, Teorik, Termik, Tokmak,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akide, Akkor, Akort, Daire, Dakik, Dekar, Dekor, Demir, Derik, Dikme, Dikta, Dikte, Direk, Ditme, Emtia, Erika, İdame, İdare, İdrak, İkame, İkdam, İkram, İmdat, İrade, İrkme, İtmek, Kadem, Kader, Kadim, Kadir, Kadit, Kadro, Kaide, Kaime, Kamer, Kamet, Katre, Kemik, Kerim,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Akik, Akim, Akit, Akor, Amir, Amit, Amor, Aort, Atik, Atom, Daim, Dair, Dart, Demo, Deri, Derk, Dert, Dram, Edat, Edik, Edim, Ekim, Ekti, Emik, Emir, Erat, Erik, Erim, Etik, Etki, İade, İare, İdam, İdea, İmar, İrat, İtme, Kaim,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Dam, Dar, Dek, Dem, Dik, Dok, Eda, Edi, Eko, Erk, Eti, İde, İka, İma, İta, Kak, Kam, Kar, Kat, Kek, Kem, Ker, Ket, Kik, Kim, Kir, Kit, Kod, Kok, Kom, Kor, Kot, Mai,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, At, De, Do, Ek, Em, Er, Et, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Od, Ok, Om, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.