DEMİRYOLCULUK (TDK)


1 - Demiryolcunun görevi.
2 - Demiryolu yapma ve işletme işi.

Demiryolculuk kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi U , onbirinci harfi L , onikinci harfi U , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEMİR Nedir?


1 . Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,
8 olan, 15
10 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular."- P. Safa.
3 . Bu elementten yapılmış parça: "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."- .
4 . Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
5 . sıfat, mecaz Güçlü, kuvvetli, sert: "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu."- S. F. Abasıyanık.
6 . denizcilik Çıpa.

DEMİRYOLCU Nedir?

Demiryolu çalışanı, görevlisi.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

İŞLETME Nedir?


1 . İşletmek işi.
2 . Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum: "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi."- N. Cumalı.
3 . Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.
4 . İş yeri.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C D E K L L M O R U U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Doyumluk, Modellik, Yolculuk,

7 Harfli Kelimeler

Dekorcu, Doluluk, Doyumlu, Melodik, Modelci, Olurluk, Oyculuk, Oylumlu, Yorumcu,

6 Harfli Kelimeler

Demlik, Dillek, Dilmek, Dokulu, Dulluk, Kilolu, Klorlu, Komedi, Koreli, Korucu, Koyucu, Kromlu, Kumcul, Medlul, Melodi, Morluk, Okullu, Oluklu, Olumlu, Orducu, Ordulu, Orkide, Oyuklu, Rodyum, Rumluk, Urodel, Yemlik, Yolluk, Yorucu, Yumruk,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Cemil, Corum, Dekor, Delik, Delil, Demir, Demli, Derik, Deyim, Dicle, Dikel, Dikey, Dikme, Dilek, Dilme, Direk, Direy, Dolum, Domur, Doruk, Dorum, Doyum, Duluk, Dumur, Duruk, Durum, Duyum, Elcik, Ellik, Emcik, Emlik, Ercik, Erkli, Erlik, İlkel, İlmek, İmlek, İrkme, Kelli,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cemi, Cide, Ciro, Deli, Delk, Demo, Deri, Derk, Deyi, Diye, Doku, Dolu, Doru, Duru, Duyu, Ecir, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekol, Elci, Elik, Elim, Elli, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, İdol, İlke, İlle, İlme, Kedi, Kile, Kilo, Klor,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Cuk, Dek, Dem, Dik, Dil, Dok, Dul, Duy, Edi, Eko, Elk, Erk, İde, İle, İlk, İye, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Kod, Kol, Kom, Kor, Koy, Kul, Kum, Kur, Ley, Lim, Lir, Lok, Lor, Mey, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Do, Ek, El, Em, Er, Ey, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Od, Ok, Ol, Om, Oy, Re, Ur, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.