DEMİRKAPI (TDK)

Irmaklarda gemilerin geçmesine engel olan kayalık yer.

Demirkapı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi P , dokuzuncu harfi I . Başı D sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ENGEL Nedir?


1 . Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
3 . Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.
4 . Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.
5 . spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

IRMAK Nedir?

Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir: "Sakarya sanki adı duyulmadık hatta adı konmadık bir ırmaktı."- T. Buğra.

KAYALIK Nedir?

Kayası çok olan yer.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A D E I K M P R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Damper, Kadimı, Kamerı, Kırpma,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akide, Akrep, Amper, Ampir, Daimı, Daire, Dekar, Demir, Depar, Derik, Dikme, Direk, Erika, Irmak, İdame, İdare, İdrak, İkame, İkdam, İkram, İpeka, İrade, İrkme, Kadem, Kader, Kadim, Kadir, Kaide, Kaime, Kamer, Kepir, Kerim, Kıdem, Kıpma, Kırma, Kirde, Kramp, Kredi, Krema,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adım, Akım, Akim, Amip, Amir, Apre, Arık, Daim, Dair, Darı, Darp, Deri, Derk, Dram, Edik, Edim, Edip, Ekim, Ekip, Emik, Emir, Epik, Erik, Erim, Irak, Irki, İade, İare, İdam, İdea, İmar, İpek, İpka, İrap, Kadı, Kaim, Kame, Kamp, Kapı,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Akı, Arı, Ari, Ark, Arp, Dam, Dar, Dek, Dem, Dik, Dip, Eda, Edi, Erk, Ira, Irk, İde, İka, İma, Kam, Kap, Kar, Kem, Kep, Ker, Kır, Kim, Kip, Kir, Mai, Mir, Pak, Pek, Pır, Pik, Pim, Pir, Ram, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, De, Ek, Em, Er, İm, İp, Ke, Ki, Me, Mi, Pe, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.