DEMİRCİLİK (TDK)


1 . Demir alıp satma işi.
2 . Demir eşya alıp satma veya onarma işi.
3 . Demircinin zanaatı.

Demircilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı D sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEMİR Nedir?


1 . Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,
8 olan, 15
10 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular."- P. Safa.
3 . Bu elementten yapılmış parça: "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."- .
4 . Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
5 . sıfat, mecaz Güçlü, kuvvetli, sert: "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu."- S. F. Abasıyanık.
6 . denizcilik Çıpa.

DEMİRCİ Nedir?

Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

ONARMA Nedir?

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

ZANAAT Nedir?


1 - İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan,öğrenimle birlikte deneyim ve ustalık gerektiren iş, °sınaat.
2 - El uzluğu isteyen işler.

C D E K L M R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Demircilik,

9 Harfli Kelimeler

Dericilik,

8 Harfli Kelimeler

Cimrilik, Demircik, Dirilmek, Dirimlik, Emicilik, Kemirici,

7 Harfli Kelimeler

Demirci, Demirli, Dikilme, Direkli, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Emircik, Emirlik, İkircil, İkircim, İlerici, İrkilme, Kilerci, Kilimci, Kirdeci, Kredili, Remilci,

6 Harfli Kelimeler

Delici, Demiri, Demlik, Derici, Derili, Dikici, Dikili, Dilcik, Dilmek, Dirice, Dirlik, Edimli, İkilem, İlkeci, İrilik, Likide, Mideci,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cimri, Cirim, Delik, Demir, Demli, Derik, Dicle, Dikel, Dikim, Dikme, Dilci, Dilek, Dilim, Dilme, Direk, Diril, Dirim, Ekici, Ekili, Elcik, Emcik, Emici, Emlik, Ercik, Erkli, Erlik, İkici, İkili, İklim, İleri, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrice, İrkme, İrmik, Kerim, Kiler,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cemi, Cide, Deli, Delk, Deri, Derk, Dimi, Diri, Ecir, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Elci, Elik, Elim, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, İdil, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, Kedi, Kile, Kimi, Krem, Lice, Lime, Meri, Mide, Midi, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Dek, Dem, Dik, Dil, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Lim, Lir, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, Em, Er, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.