DELİKLİLER (TDK)

Delikli ve sert bir kabukla kaplı bir hücreli hayvanlar takımı.

Delikliler kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı D sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DELİKLİ Nedir?


1 . Deliği veya delikleri olan: "Sokaklarda delikli Mihaliç peynirinden nane suyuna kadar ne görse alıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . isim Bir tür olta iğnesi.
3 . isim, halk ağzında Kevgir.
4 . isim, anatomi Deliklerle kaplı esnek doku şeridi.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HÜCRELİ Nedir?

Hücresi olan.

KABUK Nedir?


1 . Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır: "Ağaç kabuğu."- . "Meyve kabuğu."- . "Midye kabuğu."- .
2 . Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
3 . gök bilimi Bir sıvı veya gazı dıştan saran, sert katman: "Yer kabuğu."- .
4 . tıp (***) Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
5 . hayvan bilimi Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı: "Herhâlde kabuklu bir deniz hayvanının kabuğu kesmiş olacak."- S. F. Abasıyanık.

KAPLI Nedir?


1 . Kaplanmış olan: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Kabı olan.
3 . Ciltli.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

D E E K L L L R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Delikliler,

8 Harfli Kelimeler

Liderlik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Direkli, Ellilik, Erillik, İleride, İlerlek, Kederli, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Dereli, Derili, Dillek, Dirlik, Eldeli, Lekeli, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Derik, Dikel, Dilek, Dilli, Direk, Diril, Ekili, Ekler, Ellik, Erdek, Erkli, Erlik, İleri, İlkel, Keder, Keler, Kelle, Kelli, Kerde, Kiler, Killi, Kirde, Kiril, Kirli, Kredi, Lider, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dere, Deri, Derk, Diri, Eder, Edik, Ekli, Elde, Elek, Elik, Elli, Erek, Erik, Eril, Erke, İdil, İlik, İlke, İlle, Kedi, Kele, Kere, Kile, Leke, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Kil, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Er, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.