DELİDUMAN (TDK)

Delicesine atılgan, pek sert ve saygısız (kişi).

Deliduman kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi D , altıncı harfi U , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N . Başı D sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATIL Nedir?


1 . Tembel.
2 . İşsiz, aylak.
3 . Etkisiz, işe yaramaz.
4 . fizik Süreduran.

ATILGAN Nedir?


1 . Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, acar.
2 . Girişken.

DELİCESİNE Nedir?

Aşırı bir biçimde, delice: "Hâlbuki ben yaşamayı severim, delicesine!"- S. F. Abasıyanık.

SAYGISIZ Nedir?

Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz: "Kimdir bilir misin? Vatanın ... Şimdi saygısız / Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- / Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?"- T. Fikret.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

A D D E L M N U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Muaddel,

6 Harfli Kelimeler

Manuel, Mendil, Muadil, Nadide,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Amudi, Anemi, Anide, Anime, Demin, Demli, Denim, Denli, Dilme, Dinme, Dulda, Duman, Email, Endam, İdame, İdeal, İdman, İmale, Laden, Ladin, Liman, Madde, Maddi, Maden, Madun, Maile, Malen, Melun, Mudil, Nadim, Namlu, Nedim, Nemli, Ulema,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adil, Adli, Aile, Alem, Alim, Amel, Amil, Amin, Daim, Dane, Deli, Deni, Dide, Dine, Duma, Edim, Edna, Elan, Elim, Elma, Eman, Emin, Enam, Enli, İade, İane, İdam, İdea, İlam, İlan, İlme, İmal, İman, İmla, İnal, İnam, İnme, Lain, Lame,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ali, Ani, Dal, Dam, Dem, Dil, Din, Dua, Dul, Dun, Eda, Edi, Ela, İde, İla, İle, İma, Lam, Lan, Lim, Mai, Mal, Men, Mil, Nal, Nam, Nem, Nim, Udi, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, An, De, El, Em, En, İl, İm, İn, La, Le, Me, Mi, Ne, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.