DELİCESİNE (TDK)

Aşırı bir biçimde, delice: "Hâlbuki ben yaşamayı severim, delicesine!"- S. F. Abasıyanık.

Delicesine kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi C , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi E . Başı D sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİCE Nedir?


1 . Davranışları aşırı, deli gibi olan: "Bu defterin içine ne delice saadetler yazmıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf (deli'ce) Delicesine: "Sadi Nahit'i delice kıskanıyordu, içi bir barut fıçısı gibi hasetle doluydu."- T. Buğra.
3 . isim, bitki bilimi Buğdaygillerden, genellikle buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabani bir bitki (Lolium temulentum).
4 . isim, bitki bilimi Aşılanmamış zeytin ağacı, yabani ağaç.
5 . isim, halk ağzında Atmaca, şahin.

DELİCESİNE Nedir?

Aşırı bir biçimde, delice: "Hâlbuki ben yaşamayı severim, delicesine!"- S. F. Abasıyanık.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

C D E E E L N S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Delicesine,

7 Harfli Kelimeler

Desenci, Desenli, Dilenci, Selendi,

6 Harfli Kelimeler

Cinsel, Delice, Delici, Dinsel, Eldeci, Enlice,

5 Harfli Kelimeler

Cedel, Celse, Cinli, Denli, Desen, Dicle, Dilci, Dilsi, Dince, Dinci, Dinli, Elden, İncil, İndis, Nesil, Nicel, Secde, Selen, Sence, Sicil, Sinle,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cide, Cins, Deli, Deni, Dine, Dini, Ecel, Elci, Elde, Enli, Ense, Esen, Esin, İdil, İnce, İnci, İndi, İsli, Lens, Lice, Lise, Nece, Neci, Nesi, Nice, Seci, Sele, Sene, Sili, Sine, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Dil, Din, Ece, Ede, Edi, İde, İle, İni, Sel, Sen, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, El, En, Es, İl, İn, İs, Le, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.