DELİBOZUK (TDK)

Günü gününe, sözü sözüne uymayan, dengesiz (kimse).

Delibozuk kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi B , altıncı harfi O , yedinci harfi Z , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENGESİZ Nedir?


1 . Dengesi olmayan, muvazenesiz.
2 . mecaz Tutum ve davranışlarında uyum olmayan (kimse), istikrarsız.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

B D E K L O U Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Delibozuk,

6 Harfli Kelimeler

Buldok,

5 Harfli Kelimeler

Bedik, Belik, Belki, Bezik, Bilek, Bloke, Boklu, Bozuk, Bukle, Debil, Delik, Dibek, Dikel, Dilek, Dizek, Dizel, Dokuz, Duble, İzlek, İzole, Oleik,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bide, Bile, Blok, Bluz, Bold, Bolu, Buke, Debi, Deli, Delk, Dize, Doku, Dolu, Edik, Ekli, Ekol, Elik, Ezik, İdol, İlke, İzbe, Kedi, Kile, Kilo, Koli, Kule, Lobi, Obez, Okul, Oldu, Oluk, Ukde, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Bez, Biz, Bok, Bol, Boz, Bul, Buz, Dek, Dik, Dil, Diz, Dok, Doz, Dul, Edi, Eko, Elk, İde, İle, İlk, Kel, Kez, Kil, Kod, Kol, Koz, Kul, Kuz, Leb, Lok, Ole, Udi, Uzo, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, De, Do, Ek, El, İl, İz, Ke, Ki, Le, Od, Ok, Ol, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.