DELİBAŞ (TDK)


1 . Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık.
2 . Huysuzluk yapan hayvan.

Delibaş kelimesi baş harfi D son harfi Ş olan bir kelime. Başında D sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş . Başı D sonu Ş olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DANA Nedir?

İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HUYSUZLUK Nedir?


1 . Huysuz olma durumu.
2 . Huysuzca davranış.

KOYU Nedir?


1 . Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı: "Koyu pekmez. Koyu süt."- .
2 . Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı: "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu."- H. E. Adıvar.
3 . bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
4 . mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.): "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış."- A. Ş. Hisar.
5 . mecaz Derin, hararetli: "Koyu bir sohbet."- .

KOYUN Nedir?


1 . Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries).
2 . mecaz Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kimse.

TEHLİKELİ Nedir?

Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı: "Bahar yorgunluklar için en tehlikeli bir mevsimdir."- Ö. Seyfettin.

A B D E L İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Delibaş,

6 Harfli Kelimeler

Badeli,

5 Harfli Kelimeler

Abide, Beşli, Debil, İdeal, Şaibe,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Adil, Adli, Aile, Bade, Badi, Bale, Bela, Beli, Bide, Bile, Debi, Deli, Diba, Eşli, İade, İaşe, İbda, İdea, İşba, Laşe, Şale, Şali, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Adi, Ali, Bad, Bal, Baş, Bed, Bel, Beş, Dal, Dil, Diş, Eda, Edi, Ela, İde, İla, İle, Leb, Leş, Şad, Şal, Şeb, Şia,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Al, Aş, Be, De, El, Eş, İl, İş, La, Le, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.